Bestill gratis og uforpliktende befaring
For å gi deg en korrekt markedspris må vi besøke deg og se på utleieboligen din – dette gjør vi gratis og uforpliktende. Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg.
Gode råd til deg som vil leie ut selv
 
 • Vi tar oss av husleiejusteringen

  Du har lov til å øke husleien i takt med den generelle prisveksten.
  Hos oss blir husleien automatisk justert. Det betyr at du alltid får riktig pris
  uten å måtte tenke noe mer på det.

  Når du øker husleien selv
  • Sørg for at kontrakten tillater deg å øke husleien.
  • Du bør justere husleien opp i samsvar med konsumprisindeksen. Tidligst etter ett år og maksimalt én gang per år.
  • Du må gi skriftlig melding minst én måned før justeringen kan tre i kraft.
  • Har leieforholdet vart 2 år og 6 måneder kan du regulere leien til gjengs leie med virkning fra 3 år etter oppstart av leieforholdet.
  • Husk å sende lovriktig varsel.
  • Sett deg inn i hva gjengs leie innebærer, og hva du kan kreve i ny leie.

   

  Fakta

  ”Mange synes det er
  ubehagelig å justere leien
  og taper tusenvis av
  kroner i året.”