Trenger du pengene til andre investeringer?  Penger i banken gir lite til ingen avkastning, og andre investeringer som aksjer krever kunnskap og innebærer høyere risiko. Selger du utleieboligen din vil formuen dessuten bli mindre, da du må betale gevinstbeskatning som er på 22% for privatpersoner. Har du derimot en utleiebolig er dette noe av det tryggeste du kan investere i på lang sikt, og vår anbefaling er at du sitter rolig i båten om du ikke har behov for å selge boligen raskt. Hvis du selger utleieboligen din i Oslo nå, blir det tøffere å komme inn i markedet igjen grunnet kravet om 40% egenkapital i Oslo. Også i de andre storbyene vil det lønne seg å beholde utleieboligen fremfor å selge.

Bolig har vært en av de mest lønnsomme og trygge investeringene de siste 30 år. Ser vi på Oslo alene, har leieprisene hatt en jevn økning siden 2016, med i gjennomsnitt 10% oppgang på ett, to - og treromsleiligheter. En annen viktig observasjon er at boligene har hatt en meget god verdiøking.  Det snakkes mye om fraflytting fra storbyene det siste året og det skremmer mange. Da er det viktig  å tenke at når pandemien er over og vi er tilbake til normalen, vil studentene og arbeiderne komme tilbake til storbyene - og de vil trenge boliger.  Vi ser allerede nå at samfunnet er på vei tilbake til normalen, der sensommeren og høsten tar seg opp ifølge våre prognoser.  Generelt er også leiemarkedet  i vekst – og flere leier i dag bolig enn tidligere. Det vil derfor være et større behov i fremtiden, og i Utleiemegleren er vår ambisjon å tilby trygg formidling og forvaltning av leiebolig. 

undefined

Et meget godt salgsmarked frister mange til å selge utleieboligen sin, men Daglig leder ved Frognerkontoret, Geir Skogheim anbefaler  eiere å  sitte rolig i båten. 

5 gode grunner til å beholde utleieboligen

  1. Ikke selg når alle andre selger. I et historisk perspektiv er det utallige eksempler på at det er en god strategi
  2. Lave renter. Spådommene er at det fortsatt skal være lave renter i lang tid fremover
  3. Bolig en av de tryggeste investeringsformene.
  4. Verdistigning. Forventes fortsatt god vekst i de fleste områder.
  5. Gjør det enklere for barn/ barnebarn å komme inn på boligmarkedet.

Hva er gjennomsnittlig leiepris i ditt område?

Her vises gjennomsnittlig leieinntekter for 2020  fordelt på de ulike områdene i landet. Tallene er hentet ut fra de byene og områdene der Utleiemegleren er representert.  Det vi ser over tid er at etterspørselen etter utleiebolig øker, særlig i de største byene med mange tilflyttere. Selv etter ett år med pandemi har leiemarkedet vært relativt stabilt. Allerede nå ser vi en økt etterspørsel etter leieboliger, der færre tilgjengelige leieboliger påvirker prisnivå og tilgjengelighet.  

Sted

Snittpris 1-roms

Snittpris 2-roms

Snittpris 3-roms

OSLO

10 064

13 362

16 662

ROMERIKE

9 260

11 171

13 125

ASKER & BÆRUM

8 118

11 530

15 034

DRAMMEN

8 575

10 474

12 589

TRONDHEIM

8 940

11 155

14 152

BERGEN

8 100

10 926

13 474

STAVANGER

7 722

9 637

12 884

Kilde: Utleiemegleren

Skatteregler ved utleie av bolig

Det er viktig å kjenne til skattereglene slik at du kan gi riktig informasjon til skattekontoret og foreta «de riktige» valgene. Hovedregelen er at netto leieinntekt ved utleie av bolig, er skattepliktig som alminnelig inntekt.  Skattesatsen  er 22%, og som hovedregel er all inntekt skattepliktig. Det er derimot særregler på blant annet utleie av bolig som kan gi deg skattefrie utleieinntekter. Inntekter fra utleie er skattefritt dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

  1. Du benytter minst halvparten av boligen til egen bruk
  2. Utleieinntektene for egen bolig er under NOK 20.000,-                                            
  3. Leier du ut flere enn 4 enheter eller at utleien av andre grunner anses som næringsvirksomhet, kan det være mest gunstig å drive utleien via et aksjeselskap. Særlig gjelder dette om overskuddet ikke skal utdeles som utbytte fortløpende, men aksjeselskapet skal være en «sparebøsse» / «pensjonskasse». 

Les mer om skatt ved utleie her.16. juni 2021