d13469b213967fd429b2ba21277e7cbd.png

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig nede i bakken. Gassen er radioaktiv og dannes fra naturlige radioaktive stoffer som uran i berggrunnen og jordsmonn. I Norge er det særlig områder med granitter og alunskifer i bakken som utvikler radon.

Har din utleiebolig tilfredsstillende radonnivåer?                             

Strålevernforskriften pålegger utleiere et objektivt ansvar for at radonnivået i utleieboligen ikke overstiger 100 Bq/m3. For radonnivåer mellom 100 -200 Bq/m3, har utleier en plikt til å igangsette radonreduserende tiltak. Ved radonnivåer over 200 Bq/m3, er utleieboligen ulovlig å leie ut. Alle som har utleieleilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, bør derfor måle radon. Målingen skal foregå over et tidsrom på to måneder, og i minst to oppholdsrom i hver etasje. Forhøyet radonnivå gir over tid økt risiko for lungekreft, og det kan være så lokalt at det ikke holder å vite at naboens hus har akseptable radonnivåer.

Når bør radon måles?                                                                                           

Den anbefalte måleperioden er fra midten av oktober til i midten av april. Utleiemegleren anbefaler derfor alle sine utleiere som ennå ikke har målt radonnivået i sin utleiebolig, om å gjøre dette. Dersom radonnivået overstiger grenseverdiene, risikerer man at leietaker kan kreve prisavslag og erstatning eller heve leieforholdet.

Vi gir våre utleiere rabatterte priser på radonmåling

Utleiemegleren har inngått en samarbeidsavtale med Radonlab, som gir våre utleiere svært rabatterte priser på radonmålinger. Se www.radonlab.com/utleiemegleren. Har du flere spørsmål eller trenger mer informasjon vedrørende Radon? Kontakt Utleiemegleren. 



21. desember 2017