careercover.jpg

Tilbudet av utleieboliger er større enn noensinne og det er hard kamp om gode leietakere. Utleiemegleren har et bredt samarbeid med aktører i privat- og bedriftsmarkedet. Utleiemegleren har derfor god tilgang på markedets beste leietakere.

Ambassader, universiteter og multinasjonaleselskap søker samarbeid med Utleiemegleren når de har behov for å huse sin internasjonale arbeidskraft. Relocation AS, er et selskap som løser alle praktiske utfordringer for utenlandske arbeidere og deres familier som skal bosette seg i Norge- disse er en av våre store samarbeidspartnere. I tillegg har Utleiemegleren en samarbeidsavtale med NTNU i Trondheim og bistår ansatte - særlig utenlandske forskere når de skal leie en bolig.

Meglerens nettverk og samarbeidspartnere er avgjørende for at du skal få den beste leietakeren. Utleiemegleren har et samarbeid med Relocation. Vår erfaring er at disse leieforholdene er svært ryddige, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

-Relocation utfører immigrasjonstjenester som inkluderer søknad om oppholdstillatelse, registrering hos offentlige myndigheter, flytteprosess og boligsøk. Vi etablerer leieavtaler og forvalter disse, sier Kari Skjetne. Relocation tilbyr også samme type tjenester utenlands for norske, internasjonale selskaper. 

-Samarbeid med en profesjonell utleiemegler sparer tid ved at partene kjenne hverandres behov og kontraktbetingelser. For oss er det en trygghet å samarbeide med en profesjonell part som har gode rutiner og kvalitet i alle ledd.

Ofte har megler flere boliger som kan være aktuelle og vi sparer derfor tid i forbindelse med visninger. Leieavslutninger er ryddige og effektive, megler kan jussen og er godt bindeledd mellom leietaker og utleier. Vi ser også at Utleiemegleren tilbyr et godt utvalg av boliger innenfor det segmentet som våre kunder etterspør.  

- Kunden har kriterier som beliggenhet, størrelse og standard. Vår oppgave er å finne boliger som matcher kundens ønsker, men også sørge for at boligen er i forskriftsmessig stand og at det avtalerettslige er på plass. Her får vi god hjelp av Utleiemegleren, avslutter Kari Skjetne.

Selskapet har drevet virksomhet i 20 år, og har i likhet med Utleiemegleren kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og er også representert i Trondheim. Kundene er store og små internasjonale selskap. Primært innenfor olje/gass og it sektoren.

relocation.jpg

Utleiemeglerens samarbeidsavtale med NTNU

Utleiemegleren har også en rammeavtale med NTNU, som ble etablert i 2012. NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. NTNU sysselsetter i dag ca. 6900 årsverk.

Utleiemegleren har siden 2012 vært den aktøren i Trondheim som bistår NTNUs ansatte, da spesielt utenlandske forskere. Dette er ansatte på NTNU som vi anser som svært attraktive leietakere. Vår erfaring er at disse leietakerne er noen av de beste vi kan få. Forskerne ønsker også å ha en profesjonell aktør involvert når de skal leie seg en bolig i et annet land. Øvrige ansatte hos NTNU benytter seg også av Utleiemegleren når de skal leie ut sine private boliger, slik at vi i mange tilfeller løser saken ved at ansatte ved NTNU leier ut sin bolig til en utenlandsk forsker. Begge parter er mer komfortable med at dette går gjennom Utleiemegleren, enn å ta dette direkte seg imellom.

NTNU garanterer for sikkerheten for leieforholdet inntil den utenlandske forskeren har fått D-nummer, og selv kan opprette egen depositumskonto. Hvert år formidler vi veldig mange leieavtaler på bakgrunn av denne rammeavtalen, og vi ser at dette er en veldig god kilde til gode leietakere for våre utleiere.

 27. juni 2017