nordeiede.jpg

Vi møter boliginvestor og utleier Eirik Nordeide, som alltid er på utkikk etter gode boliginvesteringer i utleiemarkedet. Interessen for eiendom fikk Eirik allerede i ung alder. I dag har han 18 utleieboliger, og stadig nye prosjekter på gang. Utleiemegleren Pro tar hånd om forvaltningen av utleieboligene hans, slik at han kan fokusere på det han brenner for; å jobbe med eiendomsutvikling.

Hvorfor og hvordan startet du med utleieleiligheter?

-Jeg har nesten alltid drevet for meg selv. Jeg så tidlig at en utleiebolig eller to kunne være en god form for pensjonssparing. Min tanke var da at leieinntektene skulle dekke renter og avdrag på lånet, slik at leilighetene var nedbetalt over 30 år. Etter hvert havnet jeg i byggebransjen og da hadde jeg anledning til å følge godt med i markedet, slik at jeg kunne gjøre noen gode investeringer innen eiendom. Siden har det egentlig bare «ballet litt på seg». Nå beholder jeg gjerne en leilighet selv, i de prosjektene jeg bygger, sier Eirik.

"Jeg føler fortsatt, selv etter alle skatteskjerpelser, at utleieboliger er en meget fin form for sparing. Vel og merke hvis du har lange perspektiver, og nok egenkapital i ditt system til å tåle svingningene i markedet"

            Eirik Nordeide, Boliginvestor

 Mange boliginvestorer ser nå ut av Oslo. Dette er grunnet høyt prisnivå og særegne krav til egenkapital. Flere opplever å få bedre avkastning på investert kapital i disse områdene. Eirik Nordeide er intet unntak, og har selv valgt å investere på østkanten.

-Vi har i dag 18 utleieboliger. Våre leiligheter ligger i Oslo Nord og på Romerike. I dette området er det rimeligere leiligheter, sammenlignet med Oslo sentrum og Oslo Vest. Likevel er det nesten samme leiepriser. Det tar riktig nok noe lengre tid å selge boligene, men vi opplever at markedet er godt.

Utleiemegleren har en egen driftsavdeling som formidler vaktmester- og håndverkertjenester. Dette bidrar til at utleier unngår å måtte ta seg av problemer som måtte dukke opp underveis i leieforholdet. Eirik selv, synes det er svært behagelig å slippe å tenke på utleieboligene. 

 - Nå er jeg nesten ikke noe involvert i utleieprosessen. Etter at vi kom skikkelig i gang tenker jeg mindre og mindre på utleieboligene. Vi har en avtale med Marianne(Daglig leder i Utleiemegleren Pro AS red.anm.), om at hun prioriterer gode leietakere istedenfor å "tyne ut" den siste kronen fra markedet. Med systemene til Utleiemegleren får vi også den nødvendige rapporteringen. Vi får oversikt over alle inntekter og utgifter, som både regnskapsfører og jeg trenger. De har i tillegg en avdeling som organiserer service og vedlikehold. Jeg har testet prisen og de er overraskende konkurransedyktige.

Hva er viktigst for deg i samarbeidet med Utleiemegleren? Hva setter du mest pris på at vi tar hånd om?

Det er at dere finner gode leietakere til riktig markedsmessige leiepriser. At vanskelige saker løses, og at bytte av leietaker går greit. Dere har også gode rutiner for å ivareta at hard bruk, eller slitasje på leiligheten, påpekes slik at det ansvaret plasseres der det hører hjemme.

 Eirik har alltid noen spennende prosjekter på gang. Til neste sommer er prosjektet på Råholt ferdigstilt. I tillegg starter han opp med et nytt boligprosjekt høsten 2018. 

 -Vi bygger for tiden ut 30 leiligheter i flermannsboliger på Råholt. Dette prosjektet er ferdig til neste sommer. Der skal vi ha 3 av boligene selv for utleie. Vi starter opp med ett nytt prosjekt i samme nabolag høsten 2018. Der blir det 38 leiligheter – det er en del mindre 3-roms og gode 2-roms leiligheter. Disse egner seg godt for utleie, så det er bare å følge med på Finn.no, avslutter Eirik. 

 2. august 2017