undefined

Er du student og skal bo i kollektiv?

Da er du ikke alene; Det tilbys 4000 ekstra studieplasser i landet fra høsten da det spås at mange ikke vil studere utenlands i tiden fremover, hvilket gjør at leiemarkedet for studenter eksploderte allerede i april. Er du student og skal ut på leiemarkedet må du ikke vente. Finner du en bolig du er interessert i så ta kontakt med megler snarest mulig, ha gjerne med en bolig CV på alle som skal bo i boligen og vær fleksibel på overtakelse. Det er «mange om beinet» og det vil bli enda flere ila sommeren, anbefaler daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck.

Hvordan er det bo i kollektiv?

Å bo i kollektiv kan være veldig hyggelig, og er du sosial og trives med folk rundt deg vil du sjeldent være alene. Filmkvelder, felles måltider og folk å snakke med er noen av oppsidene ved å dele bolig med medstudenter. I tillegg kan du få bo i store leiligheter med god plass og attraktiv beliggenhet istedenfor å sitte alene på en trang hybel.

Det kan også oppstå problemer i et kollektiv, og her kommer noen gode råd:

Du må trives med mennesker rundt deg og respektere at dine samboere tenker annerledes og kan ha andre behov enn deg selv. Enten du flytter med gamle eller nye bekjentskaper anbefaler vi dere å ha en kontrakt og husordensregler innad i kollektivet. Kontrakten bør gå på hvordan depositum er fordelt, fellesutgifter, generelle regler, hvem som skal vaske og hvordan dere skal forholde dere til hverandres eiendeler og matinnkjøp. 

Skal det byttes ut beboere i kollektivet er det viktig at de som flytter ut står for eventuelle skader og slitasje som er påført rom/leilighet slik at ikke den nye som flytter inn får ansvar for dette når leiligheten skal tilbakeleveres eier.

Hvordan organiserer man et kollektiv ovenfor utleier?

Det er vanlig at en av beboerne inngår kontrakten med utleier med forutsetning om fremleie til de øvrige som skal bo i kollektivet. Denne personen sitter da med ansvaret for leieforholdet og må også da stå til ansvar om en av de andre ikke betaler husleie eller forårsaker skade på leiligheten. I slike tilfeller er det viktig å inngå underavtaler som signeres av samtlige, hvor overnevnte punkter reguleres.

En annen variant er at alle leietakere er solidarisk ansvarlig for alt ovenfor utleier og signerer avtalen sammen, dermed slipper én av dere å bære ansvaret for hele leieforholdet. Det er også tilfeller der hver beboer tegner egen leieavtale, og står fullt og helt ansvarlig for leieforholdet – noe som er uvanlig da dette er upraktisk og risikabelt for utleier. 

Vi ønsker deg lykke til med studiene og bofellesskapet – husk at ryddige leieforhold bidrar til arbeids- og sinnsro! 1. juli 2020