Utleiemegleren AS er markedsleder innen utleiemegling i Norge, med 16 kontorer og hovedsete i Oslo. Gjennom kjøp av Delego forsterker selskapet sin posisjon ved å tre inn i sørlandsmarkedet, og lokal tilstedeværelse i Kristiansand er i tråd med Utleiemeglerens ambisiøse vekststrategi.

2_unnamed.jpg

Delego har siden 2007 drevet utleiemegling i Kristiansand og omegn, men satset for fullt fra 2012. Fra å lansere et ukjent produkt i Kristiansand har selskapet utviklet seg til en betydelig aktør med en stor portefølje med utleieboliger. Selskapet utfakturerte husleier i 2020 for ca. kr. 30 millioner. Selskapet har utleieportefølje fra Mandal til Tvedestrand, med hovedvekt av utleieboliger i Kristiansandsområdet. Tor Gunnar Albert er gründer og daglig leder ved kontoret med fire ansatte, sentralt i sørlandsbyen. Tor-Gunnar Albert fortsetter som aksjonær og daglig leder i det sammenslåtte selskapet.

- Vi slår ikke bare sammen to markedsledende selskaper, men også to kompetansemiljøer som utfyller hverandre. Det blir utrolig gøy å satse videre sammen med Utleiemegleren, og nå ser vi frem til å møte kundene med et enda bedre produkt, sier Tor-Gunnar Albert, daglig leder i Delego.

Delego_35567.jpg

Utleiemegleren har over 25 års erfaring innen utleie og forvaltning av boliger, og er markedsledende med ca15 500 boliger til forvaltning. Utleiemegleren utfører i tillegg til boligutleie, den økonomiske og juridiske forvaltningen av et leieforhold, formidler vaktmester- og håndverkstjenester og har egne eiendomsadvokater som yter juridisk bistand ved tvister. Selskapet har 200 ansatte fordelt på 16 kontorer.

- Vi har ambisjoner om vekst, og åpnet sist en filial i Sandefjord sommeren 2020. Den naturlige fortsettelsen var å sikte oss inn på Sørlandet og Kristiansand, og oppkjøpet av Delego i Kristiansand bidrar til å befeste vår posisjon som markedsleder også i denne regionen. Nå skal vi sammen med de ansatte fra Delego forbli best på utleiemarkedet lokalt i Kristiansandsområdet og Agder, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.31. mai 2021