Det høye prisnivået i Oslo og høyere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig har gjort det interessant for eiendomsinvestorer å vurdere tilliggende markeder. Våre kontorer på Romerike og i Drammen opplever større interesse fra eiendomsinvestorer. En ytterligere årsak til dette kan være at de opplever å få bedre avkastning på investert kapital i disse områdene, sier Administrerende Direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo:

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for februar 2017 viser at det nå i snitt kostet 9314,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 3,5% sammenlignet med samme måned i fjor.

For en 2-roms kostet det i snitt 12 091,- kroner, som derimot er en nedgang på 1,2% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,3%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 14 924,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 1,3%.

-Vi opplever færre henvendelser fra investorer, da det har blitt vanskeligere å finne et utleieobjekt som gir en god nok avkastning pga økte salgspriser. Innstramming på boliglån og høyere egenkapitalkrav for sekundærbolig har også gitt en dempende effekt, sier konstituert daglig leder ved Utleiemegleren Grønland, Mattis Flaa Sørum.

Bergen:

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for februar 2017 viser at det nå i snitt kostet 6900,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Bergen.

For en 2-roms leilighet kostet det i snitt 11 160,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,4%.

I februar kostet det i gjennomsnitt 11 566,- kroner å leie en 3-roms i Bergen.

-Leiemarkedet i Bergen har tatt seg opp etter nyttår. I februar leide vi ut flere boliger enn i januar og hele 47 % flere enn i februar 2016. Sett ut ifra disse tallene er det god aktivitet i leiemarkedet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Erik Hove.

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms 10 727,- kroner i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,2%.

For en 3-roms var snittleien i februar 13 338,- kroner, dette er en nedgang på 3,1% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 3,9%.

-Sett i lys av at vi fortsatt er inne i lavsesongen i Trondheim, er det ganske god aktivitet på leiemarkedet. Gode leieobjekter, da spesielt 2 og 3-roms leiligheter blir leid ut relativt raskt om de har riktig pris. Større enheter med mange soverom og hybler er som vanlig på denne tiden av året vanskelig, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Stavanger:

I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 8000,- kroner å leie i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 8,3%.

 En 3-roms kostet i snitt 11 711,- kroner per måned, noe som er 5,4% høyere enn måneden før. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 7,1%.

 -Antall ledige boliger på Finn.no har holdt seg stabilt gjennom måneden og ligger på 535 objekter. Det svinger fra måned til måned, men trenden viser at det har stabilisert seg. Eneboliger og større familieboliger går fortsatt noe tregt og leieprisene tendere ned. Det har vært relativt god pågang fra potensielle leietagere i februar. Leieprisene for 2-roms har gått noe ned, derimot har leieprisene for 3-roms leiligheter har gått noe opp sammenlignet med forrige måned. Totalt sett har leieprisene holdt seg stabile, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Drammen:

I snitt kostet det 9750,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen i februar 2017. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 1,5%.

For en 3-roms kostet det 12 514,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 8,5%.

-Leieprisene har hatt en liten nedgang på mindre boliger, mens snittprisen på 3-roms har steget. Innen dette segmentet er det store prisforskjeller, der spesielt de nyere prosjektene midt i sentrum trekker snittet vesentlig opp. De områdene som oppnår høyest leiepris i Drammen er i tillegg til områdene rundt Bragernes torg, Pir7 og Union brygge.

Tilbudet av boliger har holdt seg stabilt på finn.no i februar med på ca. 120 boliger til leie i Drammen. Det store oppmøte på visningene lar vente på seg. Det er fortsatt leietakers marked og mange visninger med lite oppmøte. Vi får mange henvendelser fra investorer som tidligere primært konsentrerte seg om Oslo som nå ser på Drammen som et spennende marked, sier daglig leder ved Utleiemegleren Drammen Eivind Sveen. 

Romerike:

I snitt kostet det 9547,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,9%

En 3-roms leilighet på Romerike kostet nå i snitt 12 023,- kroner. Dette er en nedgang på 5,9% sammenlignet med samme måned i fjor.

-Det er fortsatt mange boliger ledige på Romerike, særlig i Ullensaker kommune. Etter en litt rolig start på året opplever vi at det er noen flere på visning, særlig på de mindre leilighetene på Nedre Romerike. De største boligene tar det fortsatt litt tid å leie ut og det er relativt få leietakere på visning. I februar har dette preget prisen noe, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11 777,- kroner for en 2-roms. Dette er en oppgang i gjennomsnittlig leiepris på 1,9% sammenlignet med samme måned i fjor, og fra forrige måned er det en oppgang på 9,6%.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 13 874,- kroner i februar. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 9,7% og fra forrige måned er det en oppgang på 2,2%.

-Vi opplever mer enn noen gang at leietakere har mye å velge mellom i Asker og Bærum. Det er de nye og moderne boligene som er enklest å leie ut, selv om disse også ligger i et høyere prissjikte. På de eldre boligene med noe slitasje må man beregne god tid på å få leid ut, og man må være nøktern i sine forventninger om leiepris, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, vibecke.lyse.augdal@utleiemegleren.no Mobil: 90 86 63 81.

 

For lokale saker, henvendelse til:

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Pro (storkunder), mobil 40 85 22 74

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Majorstuen, mobil 40 22 23 47

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

 

 Sist endret 30. mai 2017