Oslo:

Det koster nå 8921,- kroner i snitt å leie en 1 roms i Oslo. Mot samme periode i fjor er det en gjennomsnittlig økning på 3,5%

Man må ut med gjennomsnittlig 11.920,- per måned skal man leie en 2-roms som er 2,2% høyere enn november i fjor.

3-roms har en tilnærmet uforandret pris fra forrige måned og man må belage seg på en gjennomsnittlig pris på 15.130,- som ligger 2% over november i fjor.

Gode 3-roms leiligheter oppnår gode leiepriser og er ettertraktet i markedet. Boliger i GREFSENSTASJON er veldig populært, flere boliger i dette prosjektet har blitt ferdigstilt nå, sier Magnus Wennberg daglig leder ved Utleiemegleren Grønland AS.

De som annonserer med for høye leiepriser vil oppleve at de ikke får leid ut eller bruker lang tid på å leie ut boligen. Oppleves prisen som god er det mange henvendelser til tross for at vi er i desember, som normalt sett er en relativt rolig måned.

Et godt råd til de som vet at de trenger en leiebolig fra nyåret, å se seg om etter noe nå før jul. Det vil trolig være færre på visninger og man får bedre tid til å vurdere flere boliger, sier Daglig Leder Marianne Wallin i Utleiemegleren Pro.

 

Romerike:

På Romerike har leieprisene økt i november og Romerike viser også solid leieprisvekst fra samme tid i fjor.

Skal du leie en 1-roms leilighet på Romerike ligger snittleien på 8 287 kroner i november. Det er en økning på 5.9% fra året før.

I snitt kostet det 10 140 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i oktober 2016. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,4 og en økning på 9,8% fra samme tid i fjor.

En 3-roms leilighet på Romerike koster nå i snitt 12 156 kroner å leie i måneden som er på nivå med oktober. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,8 prosent.

Romerike er et område med tilflytting og de mange nybygg prosjektene bidrar til flere nye leiligheter i markedet med god kvalitet og en høyere leiepris, sier Daglig Leder ved Utleiemegleren Romerike Karsten Olsen.

 

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum opplevde vi i november en liten økning i leiepriser for 3-roms leiligheter fra oktober.  I snitt kostet det kr. 14.100,- å leie en 3-roms leilighet. 

For 2-roms leiligheter har leieprisene holdt seg stabile det siste året. I snitt kostet det kr. 10.583,- å leie en 2-roms i Asker og Bærum, og dette er andre gang i løpet av 2016 at snittleien er under kr. 11.000,-. 

Det har vært noe færre kandidater på visningene i november, men vi har likevel hatt god omløpshastighet på de fleste boligene våre. Erfaringsmessig er også desember en roligere måned, og med fortsatt over 300 ledige boliger til leie i vårt område, bør man beregne noe lengre tid for å få leid ut. 

I et pris-sensitivt marked er det de nyere boligene som er mest attraktive, og som derfor oppnår de høyeste leieprisene, sier Daglig Leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum Tom Ander Andersen.  

 

Bergen:

Det har vært en svak leieprisøkning for 1 og 2- roms leiligheter i Bergen det siste året.

For en 2-roms må du i snitt ut med 10 487 kroner per måned som er en økning på 6,2% fra måneden før men noe lavere enn samme tid i fjor. Ellers er det en prisnedgang for de største boligene.

Pr. i dag er det 830 annonser for boliger til leie i Bergen på finn. Vi har aldri tidligere sett så mange annonser for boliger til leie i Bergen på denne årstiden. Til sammenligning var det 737 på samme tid i fjor. Det høye antallet boliger til leie gjør at leietakerne nå har mye å velge blant og presser prisene, sier daglig leder Eirik Hove ved Utleiemegleren Bergen AS.

For de minste boligene stiger leieprisene og markedet er like bra som i fjor. Boliger i høyere prisklasser er imidlertid tyngre å leie ut. For disse har prisene sunket noe, sier Daglig Leder ved Utleiemegleren Bergen Eirik Hove.

 

Stavanger:

I Stavanger koster en 1-roms i gjennomsnitt 7 500 kroner å leie per måned hvilket er 6,7% høyere enn samme periode i fjor.

For en 2-roms må du betale i snitt 8 428 kroner per måned som er 24,4% lavere enn samme tid i fjor.

En 3-roms koster i snitt 10 071 kroner per måned noe som er 18,9% lavere enn i fjor.

Etterspørselen etter eneboliger og større familieboliger har vært lav siste måned noe som også er typisk for sesongen. Leieprisene for eneboliger tendere noe ned.

Leieprisene for 2-roms har gått svakt ned fra forrige måned, mens leieprisen for 3-roms viser en klar nedgang.  

Generelt vil jeg si at leieprisen har stabilisert seg men at de viser en svak nedgang som har sammenheng med sesongmessige variasjoner.  Antall ledige boliger på Finn.no har gått svakt ned og ligger nå på 594 objekter, sier daglig leder Eirik Hauge ved Utleiemegleren Stavanger AS. 

 

Drammen: 

For en 2-roms i Drammen må du betale 8 485 kroner i gjennomsnitt per måned. Dette er 7,7% lavere enn samme måned i fjor.

Skal du leie en 3-roms er snitt leien på 11 100 kroner som er 2,7% lavere enn samme måned i fjor.

Trenden fra i høst med stabile leiepriser fortsetter også i november. Det er fortsatt leietakers marked på mange objekter. Det er som regel kun de nyere sentrumsnære boligene med høy eller god standard det er rift om. Disse går som regel etter første visning, sier daglig leder Eivind Sveen ved Utleiemegleren Drammen AS.

 

Trondheim: 

For en 2-roms ligger snittprisen på 10 376 som er 10,9% høyere enn november i fjor.

For en 3-roms er snittprisen i november 12 250 som er 3,7% høyere enn samme tid i fjor

Det har i Trondheim vært bygget mange nye leiligheter de siste par årene som gjennom god standard og beliggenhet påvirker prisutviklingen i leiemarkedet, sier daglig leder Solveig Hjallen Moan ved Utleiemegleren Trondheim.

 

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

  

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, vibecke.lyse.augdal@utleiemegleren.no Mobil: 90 86 63 81.

 

For lokale saker, henvendelse til:

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Pro (storkunder), mobil 40 85 22 74

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Majorstuen, mobil 40 22 23 47

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

 

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Utleiemegleren har over 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fem kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 130 ansatte.Sist endret 13. desember 2016