Ring vårt hovednummer 22 59 22 70 og du får valget om du vil kobles videre til vår samarbeidspartner Recover Nordic for akutte henvendelser.

Leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av akutt skade. Hvis du som leier ikke er ansvarlig for skaden, kan du kreve erstattet dine forsvarlige utgifter ved tiltaket.

 

Brann

Hvis det begynner å brenne må du sørge for at alle som oppholder seg i boligen kommer seg trygt ut. Lukk dører og vinduer. Gå til en møteplass dere har blitt enige om på forhånd.
Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse til bygningen som brenner.
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Du må aldri utsette deg selv for fare, da røyken er giftig.
Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra hvordan du vurderer situasjonen.Sist endret 20. mars 2017