1. Utleie av bolig og forvaltning av leieforholdet.

De aller fleste av våre kunder ønsker at vi skal leie ut boligen og i tillegg følge opp leieforholdet så lenge det varer.  Vi ordner da alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket og boligen blir kontrollert ved inn og utflytting. Husleien kommer på utleiers konto til avtalt tid. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i det løpende leieforholdet. 

Tjeneste Kostnad
Etablering av leieforholdet 62,5 % av en månedsleie.
Visning  Kr. 900 pr. stk
Markedspakke Kr. 3 950,-. 
Forvaltning av det løpende leieforholdet  10 % av månedlig husleie.

Markedspakken inkluderer bla. 7 bilder fra profesjonell fotograf og annonse på Finn og sosiale medier. Dersom gode bilder foreligger og fotograf ikke er nødvendig, rabatteres markedspakken med kr. 625,-.
If-utleieforsikring, kostnader for opprettelse av depositum og protokollføring ved inn og utflytting av leietaker er inkludert.

Alle ovennevnte kostnader trekkes fra den løpende husleien. Man belastes derfor ikke honorar til Utleiemegleren før boligen er leid ut. 
 
Dersom boligen skal leies ut på nytt etter utløp av leieavtalen til den samme leietakeren, påløper følgende kostnader:

Tjeneste Kostnad
Etablering av leieforhold  Kr. 2 500; -.
Tilretteleggingshonorar Kr.    625,-.


2. Utleie av bolig uten forvaltning av leieforholdet

Noen kunder ønsker å følge opp leieforholdet selv. Vi ordner da alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt og alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket.
Dokumentasjon av boligen ved innflytting, etablering av sikkerhet og IF-Utleieforsikring er ikke en del av dette produktet. 

Tjeneste Kostnad
Etablering av leieforholdet 125 % av en månedsleie.
Visning  Kr. 900 pr. stk.
Markedspakke Kr. 3 950,-. 

Markedspakken inkluderer bla. 7 bilder fra profesjonell fotograf og Finn og sosiale medier. Dersom gode bilder foreligger og fotograf ikke er nødvendig, rabatteres markedspakken med kr. 625,-.

Alle ovennevnte kostnader faktureres når boligen er leid ut. 

 
3. Overtakelse av et løpende leieforhold

Har du leid ut en bolig på egen hånd, og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått, kan Utleiemegleren hjelpe deg. Mange av våre utleiere har startet sitt kundeforhold på denne måten.
Vi løser de fleste problemer som er oppstått, og i mange tilfeller kan det være kostnadsfritt at Utleiemegleren overtar forvaltningen av leieforholdet.

• Ordinær forvaltning av det løpende leieforholdet koster 10 % av månedlig husleie.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.


4. Proffmarkedet
 
Utleiemegleren Pro tilbyr tjenester til deg som leier ut mange utleieboliger i østlandsområdet. Vi sørger for at du slipper å bruke tid på din utleie til en meget konkurransedyktig pris. Hos oss får du en kontaktperson og en enkel og oversiktlig rapport i måneden med oversikt over alle inntekter og utgifter. 
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre sammen for å bedre din hverdag som eiendomsbesitter.


Timespris:

Som et alternativ til ovennevnte fastpriser på etablering av leieforhold kan våre kunder også velge å kjøpe våre tjenester til en timespris på kr 1 375,-. Et gjennomsnittlig timesforbruk på et standard utleieoppdrag estimeres til ca. 20 timer.

Alle priser er inklusive MVA.
 


Sist endret 29. august 2018