Det er en ekstra trygghet at du som forvaltningskunde av Utleiemegleren har If Utleieforsikring.

Denne forsikringen dekker tapt husleie, skader på boligen og juridisk bistand.

Det betyr at dersom et uhell skjer, så sørger forsikringen for at du ikke lider et økonomisk tap.

Det forutsettes at utleieavtalen er formidlet av Utleiemegleren og at tegningsvilkårene er fulgt.

Forsikringen gjelder så lenge utleier har løpende avtale om utleieforvaltning med Utleiemegleren, eller til Utleiemeglerens avtale med If opphører, endres eller sies opp.

 

Last ned forsikringsvilkårene her.Sist endret 21. mars 2017