Utleiemegleren

Brannsikkerhet i boligen

Brannsikkerhet i boligen: ikke bare eiers ansvar!

I høytiden pynter vi boligene våre med elektrisk julebelysning, julepynt og levende lys. Selv om dette gir en lysere og varmere atmosfære, skaper det dessverre også økt risiko for brann. Eier er ansvarlig for at boligen er utstyrt med tilstrekkelig slokningsutstyr og røykvarslere. Leietaker har ansvar for å påse at utstyret er i forsvarlig stand, samt varsle eier/utleiemegler dersom feil eller mangler oppdages.

Dette må du huske på:

  • Husk å bytte batteri på røykvarslere ved behov (gjerne hver 1. desember)
  • Test røykvarslerne ofte, gjøres ved å trykke på testknappen
  • Påse at røykvarsleren er ren og ikke er tildekket av malingstape, plast eller annet som kan være til hinder
  • Røykvarsleren rengjøres for støv minst en gang per år ved bruk av støvsuger
  • Unngå seriekobling av skjøteledninger
  • Unngå lading av elektriske apparater på nattestid (gjelder alt fra mobiltelefoner til elsparkesykler)
  • Ikke sett på klesvask eller oppvaskmaskin når du skal legge deg eller reise bort
  • Ikke gå fra levende lys

Brannvernforeningens sjekkliste for slokkeapparat:

1. Sjekk at pilen står på grønt

2. Sjekk at slangen ikke er morken, men hel og pen

3. Sjekk at plombering og sikkerhetssplint er på plass

4. Sjekk at bruksanvisningen er lett lesbar

5. Sjekk at selve beholderen ikke er rustet eller skadet

6. Snu pulverapparatet opp ned, slik at det ikke klumper seg

7. Sjekk at håndslokkeren er tilgjengelig og lett kan hektes av braketten (veggfestet)