Utleiemegleren

Utleie av bolig - 7 fordeler med å leie ut via megler

Leiemarkedet i Norge består av profesjonelle og private utleiere, hvor de aller fleste er vanlige privatpersoner som leier ut sokkel- eller sekundærboliger. Mange som leier ut privat gjør gjerne jobben selv, og har både tid og mulighet til å gjøre arbeidet som kreves med annonsering av boligen, forvalte leieforholdene og andre administrative oppgaver. Utleie av bolig kan det oppleves tidkrevende å leie ut bolig og man kan kjenne på usikkerhet på om man har fått både riktig leiepris og riktig leietaker. Velger du å bruke Utleiemegleren gjør vi hele jobben for deg.

1. Enklere utleie

Velger du å benytte megler til å leie ut boligenheten vil dette i praksis bety at du setter bort hele jobben fra annonsering og markedsføring, visning av boligen, kontrakt med leietaker og innkreving av leien. All dialog med leietaker vil også gå gjennom din dedikerte megler og kontaktperson, og du er sikret at husleien kommer inn på konto hver måned til samme tid.

2. Annonsering, markedsføring og prissetting

Vi anbefaler å bruke profesjonell fotograf i markedsføringen. Det gjør prosessen enklere og raskere. Velger du å bruke Utleiemegleren til selve utleien, vil vi ta oss av annonsering av utleieobjektet ditt. Det vil skje gjennom våre kanaler i tillegg til Finn.no. I tillegg benytter vi oss av nettverket vi har av potensielle leietakere for din utleieenhet.

Vi har også gjennom våre 17 000 utleide objekter den beste kunnskapen om markedet og månedlig oppdatert prisstatistikk for de områdene vi er etablert i landet. Vi har kontorer i de store byene fra Trondheim og sørover. I praksis betyr dette at leieprisen vi setter er den riktige for din utleiebolig i ditt område.

-> Se vår prisstatistikk i ditt område her

3. Vi finner leietaker, håndterer kontrakter og setter opp kontoer

Megler holder visninger og får derfor et godt inntrykk av alle interessenter. I tillegg kreditt- og referansesjekker vi potensielle leietakere, og ber også om en bolig-CV slik at vi er sikre på at vi finner en god leietaker. Når riktig leietaker er på plass, sørger vi for juridisk godkjent kontrakt, depositum og depositumskonto. Vi fyller også ut inn- og utflytningsprotokoll.

Dette gjør vi for å sikre at boligens tilstand er grundig dokumentert ved innflytning, slik at vi reduserer konflikter ved utflytning. Utleiemegleren vil følge opp både utleier og leietaker under hele leieperioden. Det er også Utleiemegleren som holder i all dialog med leietaker.

4. Økonomi og husleiegaranti

Utleiemegleren har husleiegaranti, som betyr at vi forskutterer inn husleien på konto, og gjør at økonomien til kundene blir forutsigbar ved utleie av bolig. Det betyr at alle kunder hos oss får husleien innbetalt på konto til avtalt tid, selv om leietaker ikke betaler.

5. Utleieforsikring - uhell og skader

Som kunde av Utleiemegleren har du ekstra trygghet gjennom IF Utleieforsikring. Denne forsikringen dekker tapt husleie i et halvt år, skader på boligen for inntil 500.000 og juridisk bistand dersom det skulle oppstå tvist med leietaker. Det forutsettes av utleieavtalen er formidlet av Utleiemegleren og at vilkårene i avtalen er fulgt. Forsikringen gjelder så lenge utleier har løpende avtale med Utleiemegleren eller til Utleiemeglerens avtale med IF opphører, endres eller sies opp.

6. Bedre vedlikehold og sikrere leieforhold

Løpende vedlikehold av boligen er nødvendig for å ha fornøyde leietakere. Vi har avtaler med håndverkere innenfor de de fleste fagområder, og de kan ta seg av alt fra små reparasjoner til større oppussingsjobber. Er uhellet ute, som f.eks. vannlekkasjer eller andre lignende uhell som krever umiddelbar assistanse, tilbyr vi våre kunder 24 timers vakttelefon der man kan få akutt hjelp ved behov.

7. Juridisk bistand

I de fleste leieforhold så forløper forholdet mellom utleier og leietaker sømløst og knirkefritt, men noen ganger kan man oppleve at det oppstår konflikter eller tvister mellom partene. Vår juridiske enhet består av dyktige jurister og eiendomsadvokater som kan bistå i enhver situasjon som måtte oppstå i leieforholdet. Havner du i en tvist kan også våre jurister overta forvaltningen av allerede eksisterende leieforhold.

Alt om utleieforhold

Nedenfor finner du informasjon om kontrakter, rettigheter, regler m.m. angående ditt utleierforhold.

Priseksempel på utleie gjennom Utleiemegleren

De fleste av våre kunder ønsker at vi skal følge opp leieforholdet fra start til slutt. Dette inkluderer markedsføring, annonsering og visninger, vi finner riktig leietaker, setter riktig leiepris og ordner alt det praktiske med leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir kreditt- og referansesjekket, og boligen blir kontrollert ved inn- og utflytning. Vi håndterer alle henvendelser i det løpende leieforholdet, og du får husleien inn på konto til avtalt tid.

Som kunde av Utleiemegleren er du også forsikret for økonomiske tap ved utleie av bolig gjennom IF utleieforsikring.

Se priseksempel ved etablering av 12 måneder kontrakt under:

Etablering av leieforholdet: 62,5% av én månedsleie

Visning: 1000,- pr. stk.

Markedspakke (Boligfoto): 2900,-

Forvaltning av det løpende leieforholdet: 10% av månedlig husleie.

Eier du utleiebolig og har flere spørsmål om jobben vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med ditt nærmeste kontor hos Utleiemegleren her for et uforpliktende prat.