Utleiemegleren

Utleie av bolig - 7 fordeler med å leie ut via megler

Leiemarkedet i Norge består av profesjonelle og private utleiere. Mange som leier ut sine sekundærboliger privat gjør ofte hele jobben selv, til tross for at det er tidkrevende og utfordrende å håndtere annonsering av boligen, forvalte leieforholdene og andre administrative oppgaver alene. Velger du å bruke Utleiemegleren gjør vi hele jobben for deg, og sørger for at du finner riktig leietaker og riktig pris for boligen du leier ut.

1. Enklere utleie

Velger du å benytte megler til å leie ut utleieenheten din, vil dette i praksis bety at du setter bort hele jobben fra annonsering og markedsføring, visning av boligen, signering av husleiekontrakt med leietaker og innkreving av leien. All dialog med leietaker vil også gå gjennom din egen megler og kontaktperson, og du er sikret at husleien kommer inn på konto hver måned til samme tid.

2. Annonsering, markedsføring og prissetting

Når du bruker Utleiemegleren ved utleie av boligen, bruker vi profesjonell fotograf når vi tar bilder til utleieannonsen din. Deretter tar vi oss av annonsering av utleieobjektet ditt. Det vil skje gjennom våre kanaler, Finn.no og Utleimeglerens nettverket av potensielle leietakere for din utleieenhet.

Vi har gjennom våre 17 000 utleide enheter den beste kunnskapen om markedet, og månedlig oppdatert prisstatistikk. I praksis betyr dette at leieprisen vi setter er den riktige for din utleiebolig i ditt område. Vi har kontorer i de største byene fra Trondheim og sørover.

-> Se vår prisstatistikk i ditt område her

3. Vi finner leietaker, håndterer kontrakter og setter opp kontoer

Siden Utleiemegleren har ansvaret for visningene av utleieenheten, danner vi oss et bilde av alle interessenter. Vi kreditt- og referansesjekker alle mulige leietakere, samt innhenter en bolig-CV slik at vi er sikre på at vi finner en god leietaker.

Når riktig leietaker er på plass, sørger vi for juridisk godkjent kontrakt, depositum og depositumskonto. Vi fyller også ut inn- og utflytningsprotokoll. Det gjør vi for å sikre at boligens tilstand er grundig dokumentert ved innflytning, slik at vi reduserer konflikter ved utflytning. Utleiemegleren vil følge opp både utleier og leietaker under hele leieperioden. Det er også Utleiemegleren som har all dialog med leietaker.

4. Økonomi og husleiegaranti

Utleiemegleren har husleiegaranti, som betyr at vi forskutterer inn husleien på konto til avtalt tid, selv om leietaker ikke betaler. Det gjør at økonomien din blir forutsigbar og sikker ved utleie av bolig.

5. Utleieforsikring - uhell og skader

Som kunde av Utleiemegleren har du ekstra trygghet gjennom IF Utleieforsikring. Denne forsikringen dekker tapt husleie i et halvt år, skader på boligen for inntil 500.000 og juridisk bistand dersom det skulle oppstå tvist med leietaker. Det forutsettes av utleieavtalen er formidlet av Utleiemegleren og at vilkårene i avtalen er fulgt. Forsikringen gjelder så lenge utleier har løpende avtale med Utleiemegleren, til Utleiemeglerens avtale med IF opphører eller når avtalen endres eller sies opp.

6. Bedre vedlikehold og sikrere leieforhold

Løpende vedlikehold av boligen er nødvendig for å ha fornøyde leietakere. Vi har avtaler med håndverkere innenfor de de fleste fagområder, som tar seg av alt fra små reparasjoner til større oppussingsjobber. Er uhellet ute, som f.eks. ved vannlekkasje eller andre lignende uhell som krever umiddelbar assistanse, tilbyr vi våre kunder 24 timers vakttelefon der man kan få akutt hjelp ved behov.

7. Juridisk bistand

Vår juridiske enhet består av dyktige jurister og eiendomsadvokater, som bistår i enhver situasjon som måtte oppstå i leieforholdet.

Alt om utleieforhold

Nedenfor finner du informasjon om kontrakter, rettigheter, regler m.m. angående ditt utleierforhold.

Priseksempel på utleie gjennom Utleiemegleren

De fleste av våre kunder ønsker at vi skal følge opp leieforholdet fra start til slutt. Dette inkluderer markedsføring, annonsering og visninger, vi finner riktig leietaker, setter riktig leiepris og ordner alt det praktiske med leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir kreditt- og referansesjekket, og boligen blir kontrollert ved inn- og utflytning. Vi håndterer alle henvendelser i det løpende leieforholdet, og du får husleien inn på konto til avtalt tid.

Som kunde av Utleiemegleren er du også forsikret for økonomiske tap ved utleie av bolig gjennom IF utleieforsikring.

Se priseksempel ved etablering av 12 måneder kontrakt under:

Etablering av leieforholdet: 62,5% av én månedsleie

Visning: 1000,- pr. stk.

Markedspakke (Boligfoto): 2900,-

Forvaltning av det løpende leieforholdet: 10% av månedlig husleie.

Eier du utleiebolig og har flere spørsmål om jobben vi kan gjøre for deg?

Ta kontakt for utleie av din bolig / Get in touch for renting out your home

Takk for at du melder interesse. Vi tar kontakt så snart som mulig