Utleiemegleren

Leietakers rettigheter - Dette bør du passe på

Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck, deler sine beste tips til deg som skal leie på det private markedet.

Siri Anne Bernum HalckSiri Anne Bernum Halck, Regiondirektør i Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

1. Start boligjakten tidlig og still forberedt

Når du finner boligen du vil ha, vær raskt på ballen. Ofte er det mange om beinet, og det kan lønne seg å være fleksibel med hensyn til for eksempel overtakelse. I tillegg er det viktig å gjøre et godt inntrykk overfor megler, vær derfor nøye med å holde dialogen ryddig. Vi anbefaler å stille på visning med bolig-CV og referanser. Dette kan gi et godt inntrykk og skille deg ut positivt sammenlignet med øvrige interessenter.

2. Signer leiekontrakt

For å verne om både utleier og leietakers rettigheter er det viktig for begge parter å signere en ryddig og ordentlig leiekontrakt. Før kontrakten signeres, sørg for at begge parters rettigheter er ivaretatt i henhold til husleieloven.

3. Opprett depositumkonto

Det er viktig at det opprettes en depositumskonto hos en profesjonell tredjepart, eksempelvis en bank, slik at ingen av partene disponerer depositumet fritt.

4. Leietakers rettigheter ved overtakelse

Be om en ordentlig gjennomgang av boligen med utleier eller megler før overtakelsen. Dette gir begge parter en oversikt over eventuelle mangler eller skader. Et godt tips er å ta bilder og dokumentere eventuelle mangler og skader under en slik befaring.

Utleier plikter å stille boligen i forskriftsmessig stand ved overtakelse, med eksempelvis brannapparat og røykvarslere. Boligen skal også leveres til leietaker rengjort og forøvrig i henhold til inngått avtale.

5. Lag innflyttingsprotokoll

For å unngå at det oppstår problemer og uenigheter ved inn- og utflytting, er det lurt at både leietaker og utleier signerer en innflyttingsprotokoll.

– I Utleiemegleren signerer vi alltid en innflyttingsprotokoll der vi skriver ned alle skader og mangler i boligen ved overtakelse. Dette sikrer at leietaker ikke får skylden for skader som allerede heftet ved leiligheten fra før, forteller Halck.

– Vi teller samtidig opp nøkler og leser av strøm. Slik blir det enklere og mer oversiktlig for begge parter når leietakeren skal flytte ut, avslutter Halck.

6. Har leietaker rett på kompensasjon?

Dersom boligen ikke er i avtalt stand, kan leietaker kreve kompensasjon. Leietaker kan også ha krav på kompensasjon dersom det oppstår et problem underveis i leieforholdet som gjør at boligen er helt eller delvis ubeboelig.


– Hvis det oppstår tvister mellom leietaker og utleier bistår Husleietvistutvalget med mekling og konfliktløsning, forteller Halck.

7. Student på boligjakt?

For studenter som er på jakt etter et sted å bo finnes mange ulike alternativer. En mulighet kan være å undersøke studentboligene som leies ut av studentskipnadene. Imidlertid kan det ofte være hard kamp om slike studentboliger, og ofte rives de beste boligene vekk raskt.

I Norge har det derfor blitt vanlig for mange studenter å leie privat eller via en profesjonelle aktører.

Velg en profesjonell aktør som ivaretar utleier og leietakers rettigheter

Velges en profesjonell aktør i form av et utleiefirma, fungerer firmaet som et nøytralt mellomledd mellom eier og leietaker. I tilfelle det skulle oppstå en tvist i leieforholdet kan det være lettere å forholde seg til utleiefirmaer enn private utleiere, fordi utleiefirmaene har kjennskap til både utleier og leietakers rettigheter.

Hvis du lurer på hvilke rettigheter du har som leietaker kan vi i Utleiemegleren hjelpe deg. Ta kontakt med ditt nærmeste meglerkontor oss Utleiemegleren i dag.