Utleiemegleren

Radon i hus: Har din utleiebolig holdbare radonnivåer?

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpen. Gassen er radioaktiv og dannes fra naturlige radioaktive stoffer, som uran, i berggrunnen og jordsmonn. I Norge er det særlig områder med granitter og alunskifer i bakken som utvikler radon.

Har din utleiebolig holdbare radonnivåer?

Strålevernforskriften pålegger utleiere et objektivt ansvar for at radonnivået i utleieboligen ikke overstiger 100 Bq/m3. For radonnivåer mellom 100 -200 Bq/m3, har utleier en plikt til å igangsette radonreduserende tiltak. Ved radonnivåer over 200 Bq/m3, er utleieboligen ulovlig å leie ut.

Alle som har utleieleilighet med bakkekontakt eller i etasjen over dette, bør derfor måle radon. Målingen skal foregå over et tidsrom på to måneder, og i minst to oppholdsrom i hver etasje. Forhøyet radonnivå gir over tid økt risiko for lungekreft, og det kan være så lokalt at det ikke holder å vite at naboens hus har akseptable radonnivåer.

Når bør radon måles?

Den anbefalte måleperioden er fra midten av oktober til i midten av april. Utleiemegleren anbefaler derfor alle sine utleiere som ennå ikke har målt radonnivået i sin utleiebolig, om å gjøre dette. Dersom radonnivået overstiger grenseverdiene, risikerer man at leietaker kan kreve prisavslag, erstatning og/eller heve leieforholdet.