Utleiemegleren

Fradragsregler ved utleie av bolig

Leier du ut bolig eller vurderer å gjøre det? Det kan være mye penger å spare ved å få en fullstendig oversikt over fradragsreglene. Mange har lån på boligen de leier ut og med de siste års rentehevninger, har det blitt dyrt. Heldigvis kan du trekke fra rentene på skatten. Men det er langt mer å hente, hvis du kjenner reglene.

Fradrag ved utleie

De fleste kostnader i forbindelse med utleiebolig kan trekkes av på skatten, dersom leieinntekten er skattepliktig. Det er ikke alle som er klar over hvilke muligheter man har. Det kan være mye penger å spare ved å få en fullstendig oversikt. For eksempel vil kostnader forbundet med den jobben vi gjør hos Utleiemegleren, komme inn under fradragsreglene.

Renter av boliglån

Hvis du har lån på utleieboligen, kan du trekke ifra rentene på skatten. Dette skal innberettes av banken til skattemyndighetene, husk å sjekke at beløpet stemmer på selvangivelsen. Eier du en eiendom i et borettslag eller sameie, skal også renter på felleslån trekkes ifra.

Kostnader på vedlikehold

En utleiebolig må vedlikeholdes og avhengig av antall leietakere vil både bolig og møblement bli slitt, og vedlikehold må påregnes. Vedlikeholdskostnader på boligen som gjøres for å beholde og ivareta boligens opprinnelige stand, kan trekkes ifra. Vedlikehold som omfattes av fradragsreglene er for eksempel maling, skifte av dører og vinduer og panel til den opprinnelige standarden. Det samme gjelder slitasje på møbler, hvis du leier ut møblert, samt innbo. Dette regnes som normal slitasje på boligen.

Strøm og oppvarming

Mange leier ut enheten inkludert strøm og oppvarming i husleie. Hvis dette er tilfelle for deg, kan kostnadene trekkes fra. Hvis rengjøring også er en del av leien, er dette også fradragsberettiget, da skal utgifter tilknyttet rengjøringsartikler inkluderes i regnestykket.

Eiendomsskatt og avgifter

Utgifter til kommunale avgifter som for eksempel avfallshåndtering, vann og kloakk. Flere kommuner har innført eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. For utleieenheten kan slik skatt trekkes ifra leieinntekten i skattemeldingen.

Eiendomsskatt er skatt på boligen du eier, og her er det kommunen som setter verdi på boligen din. Eiendomsskatten varierer fra kommune til kommune. For eksempel var eiendomsskatten i gjennomsnitt på en 120m2 bolig i Oslo kr 3234,- i 2022. Les mer om eiendomsskatt i din kommune på Skatteetatens sider.

Felleskostnader til sameiet eller borettslag er også kostnader du kan trekke ifra. Vurderer du å leie ut en borettslagsleilighet eller aksjeleilighet? Les mer om krav til utleiebolig her.

Merk at renter på felleslån i borettslaget/sameiet ikke er kostnader du har i forbindelse med utleie, denne posten må trekkes ifra på husleien og innberettes som rentefradrag. Hvis det er slik at du betaler festeavgift på eiendommen er dette utgifter du også kan trekke ifra.

Kostnader tilknyttet eiendomsforsikring, innboforsikring samt forsikring som dekker tap av leieinntekt, er også fradragsberettiget.

Markedsføring og administrasjon

For å få leid ut en utleieenhet, er det mange som benytter for eksempel finn.no til å annonsere eiendommen til leie. Utgifter du har tilknyttet markedsføring, som for eksempel annonsering av eiendommen og reiser til og fra visning, er fradragsberettiget. Når du har funnet riktig leietaker og kontrakten er signert er det en del administrative kostnader forbundet med selve utleien. Eksempel på dette er kostnader i forbindelse med etablering av depositumskonto.

Fradrag på Utleiemeglertjenester

Velger du å benytte deg av utleiemegler vil annonsering, valg av riktig leietaker, etablering av depositumskonto, eiendomsforvaltning, regnskapsføring og juridiske tjenester etc. være fradragsberettiget. Alle tjenestene som du vil få som kunde hos Utleiemegleren vil du kunne trekke ifra på skatten. Dette gjelder også de faste månedlige kostnader på forvaltning av leieforholdet. 

Vil du vite mer om tjenestene vi tilbyr, kan du ta kontakt med oss her.

Ta vare på alle kvitteringer

Det er viktig å kunne dokumentere alle utgifter, ta vare på alle kvitteringer og hold god oversikt over inntekter og utgifter knyttet til utleieforholdet. Er du usikker på regelverket, så anbefaler vi å ta kontakt med ditt lokale skattekontor. Les mer om skatt ved utleie av bolig her.

Ta kontakt for utleie av din bolig / Get in touch for renting out your home

Takk for at du melder interesse. Vi tar kontakt så snart som mulig