7cb7192b60b650e57a36fbe7dcb8f18b.jpg

Daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan, har i mange tilfeller opplevd uengiheter mellom utleier og leietaker når det gjelder flyttevasken. Solveig forteller hvorfor det er viktig å ta vasken på alvor når du skal flytte ut av boligen.

Hvorfor er det så viktig å ta flyttevasken på alvor?

– Dessverre kan rengjøringen ofte være kilde til uenighet mellom partene. Problemene eskalerer mange ganger fordi utleier opplever at leietaker ikke har behandlet boligen med aktsomhet. Dersom det er skinnende rent, får utleier inntrykk av leietaker har gjort sitt beste for å ta vare på boligen. Da er det lettere for utleier å akseptere at det kan skje et uhell, og være mer velvillig innstilt på å få ordnet opp i dette på en god måte.

Hvilke situasjoner kan oppstå på utflytting?

– Leietaker har i mange tilfeller, brukt utallige timer på vaskingen, men det blir dessverre ofte ikke rent nok. Det er ikke alle leietakere som har kunnskap om vaskemetoder, vaskemiddel, utstyr og hvordan ulike overflater bør behandles. I enkelte tilfeller må vi underkjenne vasken, og leietaker vil da føle at dette er svært urettferdig.  

Hva anbefaler du at leietaker gjør?

– Vi anbefaler å bruke et vaskebyrå. Selv om dette er kostbart, så har vedkommende også en garanti. Dersom det ikke er rent nok kan man klage til byrået. Vi ser at de aller fleste vil spare tid og penger på å sette bort dette til noen profesjonelle. Vasking tar ofte mye tid, og skulle ikke denne bli godkjent, så går det ofte mye tid og frustrasjon for begge parter.

Hvis du ikke ønsker å bruke et vaskebyrå, hva er det viktigste å huske?

– Vi sender ut en "Sjekkliste for rengjøring" i god tid før overleveringen. Listen finner du her. Denne er ikke nødvendigvis komplett, men skal oppfattes som retningsgivende.30. juni 2017