Kontakt gjerne din megler på e-post eller telefon dersom du har behov for å snakke med noen i denne perioden. Du finner oss på hjemmesiden, under Kontakt. Der kan du velge kontor og megler.

Alle leieforhold løper som normalt i perioden. Det innebærer at alle leieavtalens rettigheter og forpliktelser uforandret gjelder, herunder plikten til å betale leie.

Vi vil tilrettelegge for trygge befaringer, visninger og besøk til utleieboligen i tråd med retningslinjene som er utarbeidet av Eiendom Norge og godkjent av Folkehelseinstituttet så lenge det er smittefare. Alle besøk i utleieboligen, vil gjennomføres i samsvar med de strenge restriksjoner som er anbefalt fra Folkehelseinstituttet.

Vi vil fortløpende oppdatere denne siden med oppdatert informasjon etter hvert som situasjonen blir avklart.


Relaterte artikler