Kontakt din megler på e-post eller telefon dersom du har behov for å snakke med noen i denne perioden. Du finner oss på hjemmesiden, under Kontakt. Der kan du velge kontor og megler.

Alle leieforhold løper som normalt i perioden. Det innebærer at alle leieavtalens rettigheter og forpliktelser uforandret gjelder, herunder plikten til å betale leie.

Vi vil så langt det lar seg gjøre, utsette de befaringer, visninger og besøk til utleieboligen inntil de strenge smitteverntiltakene opphører. Absolutt nødvendige besøk, vil gjennomføres i samsvar med de strenge restriksjoner som er anbefalt fra Folkehelseinstituttet.

Namsfogdene i landet har utsatt alle fravikelser av leieboliger på grunn av smittefare i denne perioden. Kun fravikelser der liv eller helse er truet, vil bli gjennomført.

Vi vil fortløpende oppdatere denne siden med oppdatert informasjon etter hvert som situasjonen blir avklart.


Relaterte artikler