Utleiemegleren hjelper studenter som ikke har fått bolig gjennom studentsamskipnaden til å få seg et sted å bo nært studiestedet, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo:
Det kostet nå i snitt 9455,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 2,8% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,4%.
For en 2-roms kostet det i snitt 12.357,- kroner, dette er en oppgang på 0,8% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,5%.
En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 15.690,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 1%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,8%.
- Boligleiemarkedet merker også varmen. Det er et hett leiemarked og vi ser at det er økende etterspørsel etter 1-roms leiligheter, 4 - og 5-roms leiligheter. Studentene jakter nå etter sin første bolig og mange ønsker å leie sammen med andre, både på grunn av det sosiale, men også for å dele på utgifter. Det er viktig at man er trygg på de man skal leie sammen med, da man som regel har et solidaransvar når det gjelder forpliktelsene etter leieavtalen, råder daglig leder, Vemund Holmen hos Utleiemegleren Sinsen.

Bergen:
Det kostet i gjennomsnitt 11.175,- kroner å leie en 2-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned, er dette en oppgang på 0,1%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 1,2%.
Det kostet i gjennomsnitt 13.271- kroner å leie en 3-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 2,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,9%
- Det er mange interessenter på de mest populære studentboligene. Er man villig til å reise noen minutter ut fra sentrum med buss eller Bybanen, er det mange boliger å velge mellom. Det er et rekordhøyt antall boliger til leie, og det har aldri vært så mange annonserte boliger til leie siden vi åpnet kontoret vårt i Bergen i 2009.
Studentsamskipnaden i Bergen har nå ca. 4400 studenthybler og det er ca. 30.000 studenter i Bergen. Dermed er de fleste fremdeles henvist til å leie bolig på det private markedet.
Jeg tror likevel at alle studentene vil klare å finne seg bolig i år også, men alle kan ikke regne med å finne seg noe i sentrum eller i Sandviken, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger:
Det kostet i gjennomsnitt 10.208,- kroner å leie en 2-roms i Stavanger. Sammenlignet med forrige måned, er dette en oppgang på 5,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 18,1%.
En 3-roms kostet i snitt 12.383,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 2,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 14,5%.
-Antall ledige boliger på Finn.no holder seg stabilt sammenlignet med forrige måned. Det er fortsatt rift om eneboliger med høy standard i de populære områdene og vi har oppnådd meget gode priser i dette segmentet.
Generelt kan vi si at aktiviteten tok seg kraftig opp mot slutten av måneden da vi opplevde stor pågang fra studenter på jakt etter bolig før studiestart, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim:
I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.978,- kroner, som er en oppgang på 2,4% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 2,5%.
For en 3-roms var snittleien 13.456,- kroner, dette er en oppgang på 5,9% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 7,1%.
- Mange boliger til leie gjør at det er et godt marked for leietaker, og utleier må jobbe for å få på plass leietakere også i år.
Det er viktig at boligene er moderne og i god stand, umoderne og godt brukte leiligheter er vanskelige å leie ut, selv med en sentral beliggenhet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moen.

Romerike:
I snitt kostet det 10.617,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 0,8%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,1%.
En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.972,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 3.1%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 5,5%.
- Vi opplevde at det var en del færre leietakere på visning i juli. Trolig kan sommervarmen få noe av skylden for dette. 
August pleier å være en hektisk måned og vi merker allerede god respons og godt oppmøte på visningene. Det er fortsatt flere nybyggprosjekter på Romerike og mange investorer som kjøper for å leie ut. Senere i august er det overtakelse av et prosjekt i Parkalleen i Lillestrøm sentrum. Her har det allerede kommet inn flere oppdrag fra investorer som skal leie ut, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.
 
Asker og Bærum:
I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 12.323,- kroner for en 2-roms, som er en oppgang på 16,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,3%.
For en 3-roms kostet det i snitt 14.653,- kroner for en 3-roms. Dette er en oppgang på 5,7% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 1,3%.
-Utleiemarkedet i Asker og Bærum i juli måned bar virkelig preg av ferietilstander. Sammenlignet med tidligere år var det betydelig lavere etterspørsel etter boliger, og dermed også færre leietakere på visninger. Det førte til få omsatte boliger i måneden som gikk, noe som er unormalt for en måned innunder høysesongen for boligutleie. Så får vi se på samme tid neste år om det var en tilfeldighet, eller om det blir like tilstander da også.
Etterspørselen ser nå ut til å ha tatt seg opp igjen, så alt tyder på et godt marked utover sensommeren og høsten, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom-Anders Andersen.

Drammen:
Det kostet i gjennomsnitt 8470,- kroner å leie en 2-roms. Sammenlignet med forrige måned, er dette en nedgang på 4,4%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 7,5%.
-Tilbudet av boliger til leie har vært stabilt. Vi opplever jevnt over bra etterspørsel på boligene vi har til leie sentralt i Drammen, spesielt 2 og 3-roms leiligheter.
Til tross for god dekning av studentboliger i byen har vi flere studenter på visning som ønsker å gå sammen for å leie større leiligheter. Dette er normalt for årstiden, sier eiendomsmegler Espen Hulbakk, ved Utleiemegleren Drammen. 


Sist endret 6. august 2018