Etter måneder med rekordmange boliger til leie på Finn.no har antall annonserte boliger blitt redusert med over 25% siden januar. Dette er en indikasjon på at boliger blir raskere utleid, noe vi også merker hos oss. I Bergen har vi lenge sett prisnedganger, men vi opplevde i mars langt høyere aktivitet og høyere leiepriser.

Oslo:

Det kostet nå i snitt 9356,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 5,4%sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,8%.

For en 2-roms kostet det i snitt 12.188,- kroner, dette er en nedgang på 1,2% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,3%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 15.027,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 1,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,6%.

- Mars startet rolig, men markedet tok seg opp mot slutten av måneden. Det har vært bra respons på boliger som tidligere i år har vært vanskelige å leie ut. Samtidig er det også bra respons på boliger som er ledige frem i tid. Vi ser en tendens i at leietakere som skal flytte til våren og sommeren begynner å lete etter bolig allerede nå. Færre boliger på nett enn tidligere i 2018 og flere leietakere på markedet gjør at vi ser lyst på våren vi går i møte, sier daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen Siri Anne Bernum-Halck.

- Det har vært god respons på våre boliger i april. Leietakere har mye å velge imellom, men det ligger færre annonserte boliger ute enn for en måned siden. Leiligheter med lav standard, er vanskelig å leie ut - selv med en lav leiepris Vi har også begynt å få henvendelser fra leietaker som ønsker å leie boliger i sommer så disse boligene vil vi snart begynne å markedsføre, sier daglig leder ved Utleiemegleren Grønland, Magnus Wennberg.

Bergen:

Det kostet i gjennomsnitt 10.477,- kroner å leie en 2-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned, er dette en oppgang på 3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 8,1%.

Det kostet i gjennomsnitt 13.208- kroner å leie en 3-roms i Bergen. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 7%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4,6%.

- I år har vi opplevd en økning i pågang fra leietakere i mars i forhold til de foregående månedene. Vi leide ut flere boliger enn vi noen gang tidligere har gjort i mars måned, tiltross for påske og ferietid. Vi opplever økt respons på annonsene våre i forhold til årets første måneder og omsetningshastigheten har økt.

Det har vært en nedgang i antall annonser for boliger til leie i Bergen på Finn. Pr. i dag ligger det ute 899 annonser for boliger til leie i Bergen, noe som er en nedgang på ca. 8 % fra utløpet av februar og hele 16 % siden utløpet av desember. Historisk sett er det fortsatt et stort antall boliger til leie i Bergen, men nedgangen kan indikere at etterspørselen nå er stor nok til å ta unna utbudet. Pågangen fra firmaer i oljerelaterte bransjer har den siste tiden tatt seg noe opp igjen. Slike firmaer har tradisjonelt leid mange boliger i Bergen, så dette er gunstig for utleiere. Nedgangen i salgspriser, fortsatt lave lånerenter og den økningen i etterspørselen etter leieboliger som vi nå forhåpentligvis ser begynnelsen av, kan gjøre det attraktivt å investere i utleieboliger i tiden fremover, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger:

For en 2-roms kostet det i snitt 10.305,- kroner, dette er en oppgang på 13,2% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 18,4%.

En 3-roms kostet i snitt 12.300,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 9,8%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 12,8%.

- Antall ledige boliger på Finn.no fortsetter ned og teller nå 398 boliger i Stavanger som er 8 % lavere sammenlignet med forrige måned.

Vi ser at trenden med sterkere leiepriser fortsetter for både 2-roms og 3-roms sammenlignet med snittet for 2017. For 2-roms er leieprisene hittil i år på 9464,-  og for 3 roms 12.853, dette er henholdsvis 7,9% og 17% høyere enn snittet for hele 2017.

Det er fortsatt interesse fra flere av de store selskapene, og vi ser en klar indikasjon på at leieprisene går over i en positiv utvikling, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.823,- kroner, som er en oppgang på 3,8% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 2,1%.

For en 3-roms var snittleien 11.812,- kroner, dette er en nedgang på 2,1% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4%.

- Markedet hittil i år preges igjen av at det er mange utleieboliger.På grunn av det store utbudet har prisene i snitt gått noe ned. Det må dog bemerkes at nyere, moderne leiligheter med god standard fortsatt oppnår gode priser. Det er derimot de eldre/ dårlige utleieobjektene som trekker ned statistikken. Disse utleieobjektene må ofte betydelig ned i pris for å få de leid ut, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moen.

Romerike:

I snitt kostet det 10.325,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 1,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 1,1%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.072,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 2%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4,3%.

- På Romerike er det rekordmange boliger på markedet etter påske. Det er over 500 ledige boliger på finn.no og det er økning på over 10% fra starten av mars. Det har aldri vært så mange annonserte ledige utleieboliger på finn.no på Romerike noen gang. Veldig mange investerer for å leie og det er stor byggeaktivitet på hele Romerike om dagen, så jeg tror antallet utleieboliger vil fortsette å øke i tiden som kommer. Dette er gode nyheter for deg som er leietaker. Det holder leieprisene stabile og leietakere har mange nyoppførte boliger å velge mellom i markedet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 12.608,- kroner for en 2-roms, som er en oppgang på 14,6% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 21,5%.

For en 3-roms kostet det i snitt 14.119,- kroner for en 3-roms. Dette er tilsvarende fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 1%.

- Mars var virkelig måneden for de dyrere 2-roms leilighetene i Asker og Bærum. Hovedsakelig er det nyere oppførte leiligheter på Fornebu og Lysaker som har trukket snittprisen opp til hele 12.608,- kroner. Dette er gjerne leiligheter som inkluderer garasje, samt varmtvann og fyring, og totalpakken blir veldig attraktiv for leietakerne. Trenden vi så i forrige måned med stadig høyere leiepriser har dermed fortsatt i mars måned, og leiemarkedet går en spennende vår i møte, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom-Anders Andersen

Drammen:

I snitt kostet det 10.165,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 6%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 6,1%.

-Tilbudet av annonserte boliger til leie i Drammen ser ut til å ha stabilisert seg til rundt 150 objekter på Finn.no etter toppen på nærmere 200 i begynnelsen av året. Interessen har tatt seg opp noe og det er noen flere på visningene nå enn tidligere i år.Usentrale boliger med lavere standard må det fortsatt påregnes noe lengre tid å leie ut. Erfaring fra tidligere år tilsier at interessen normalt vil ta seg opp mot sommeren, sier daglig leder ved Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt Administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, vibecke.lyse.augdal@utleiemegleren.no Mobil: 90 86 63 81.

For lokale saker, henvendelse til:

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Pro (storkunder), mobil 40 85 22 74

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Siri Anne Bernum Halck Utleiemegleren Majorstuen, mobil 47 93 10 03

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Utleiemegleren har over 10.000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fem kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 140 ansatte.Sist endret 3. august 2018