Trykk enter for å søke
Presse

Leieprisstatistikk


Utleiemeglerens prisstatistikk viser gjennomsnitlige leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietager gjennom Utleiemegleren. Kontraktene er inngått på kommersielle vilkår i markedet.





Velg by / område



Leieprisutvikling, snittpriser måned mot måned



Leieprisutvikling, snittpriser år mot år

År Snittpris
1-roms
Snittpris
2-roms
Snittpris
3-roms
2015 7 540 8 609 11 354
2016 7 275 9 682 11 408
2017 7 563 9 659 12 003
2018 7 733 9 702 12 195
2019 8 868 10 232 13 017
2020 (hittil) 8 767 10 457 12 405



Leieprisutvikling, snittpriser siste året

Periode Snittpris
1-roms
Endring
-1 mnd
Endring
-1 år
Snittpris
2-roms
Endring
-1 mnd
Endring
-1 år
Snittpris
3-roms
Endring
-1 mnd
Endring
-1 år
August 2020 10 407

1.7%

6.5%

13 614

14.8%

16.2%

Juli 2020 8 470 *

-7.8%

15.0%

10 228

-5.6%

-3.4%

11 597

-4.2%

-28.2%

Juni 2020 9 133 *

6.9%

1.5%

10 800 *

7.5%

17.0%

12 085 *

-3.2%

100.0%

Mai 2020 8 500 *

5.9%

9 995

-7.2%

2.0%

12 466 *

-8.3%

-3.4%

April 2020 8 000 *

-18.8%

-24.7%

10 716

-19.1%

6.0%

13 500 *

15.6%

-11.1%

Mars 2020 9 500 *

100.0%

-11.2%

12 766 *

27.5%

17.8%

11 400 *

-11.0%

-30.3%

Februar 2020 9 250 *

-2.7%

-12.7%

12 650

5.7%

6.2%

Januar 2020 9 000 *

2.8%

100.0%

9 500 *

-10.9%

-10.5%

11 933

-7.1%

-4.8%

Desember 2019 8 750 *

2.9%

9.7%

10 540 *

3.2%

8.0%

12 783 *

-5.3%

11.1%

November 2019 8 500 *

0.7%

10 200

0.5%

3.8%

13 466 *

16.3%

12.9%

Oktober 2019 8 440 *

-0.7%

-1.9%

10 150

-11.7%

-0.1%

11 266 *

-9.2%

-10.3%

September 2019 8 500 *

-8.8%

100.0%

11 342

14.2%

5.0%

12 300 *

7.3%

-2.0%

August 2019 9 250 *

22.2%

8.1%

9 730

-8.7%

5.5%

11 407 *

-30.3%

-9.3%

  • * datagrunnlaget inneholder færre enn 5 inngåtte kontrakter (antall kontrakter er kun ment som informasjon og skal ikke publiseres)
  • "Endring -1 mnd"=leieprisen sammenlignet en måned tilbake
  • "Endring -1 år"=leieprisen sammenlignet ett år tilbake



Kontaktperson




Vi bruker cookies.
Les mer