Oslo:

Det koster nå 8 663,- kroner i gjennomsnitt å leie en 1-roms i Oslo i desember. Dette er en økning på 3,1% mot gjennomsnittlig leiepris i fjor.

2-roms har en tilnærmet uforandret leiepris fra forrige måned og man betalte gjennomsnittlig 11.883,- kroner i desember. Dette er en økning på 2,3% i forhold til gjennomsnittsleien i 2015.

Å leie en 3-roms i desember kostet gjennomsnittlig 15.493,- kroner som er en økning på 2,3% fra måneden før. Det er en økning på 1,4% i forhold til gjennomsnittlig husleie på 3-roms i 2015.

- Oslo har hatt en voldsom prisutvikling i salgsmarkedet det siste året, men leieprisene ligger etter. Dette skyldes nok for det meste at utbudet av boliger til leie har vært stort i forhold til etterspørselen. Vi har stor tro på utleiemarkedet i Oslo i 2017, da det blant annet er kommet nye egenkapitalkrav og andre innskrenkninger. Dette gjør at det vil være attraktivt å sitte på eksisterende utleiebolig, sier daglig leder Vemund Holmen hos Utleiemegleren Sinsen.

 

Romerike:

Det koster i gjennomsnitt 8 000,- kroner i desember å leie en 1-roms.  Det er tilnærmet lik gjennomsnittlig leiepris i 2016 som i 2015.

I snitt kostet det 9 771,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i desember. Den gjennomsnittlige økningen i leieprisen fra 2015 til 2016 er på 4,2%.

En 3-roms leilighet på Romerike koster nå i snitt 11 725 kroner. Det er tilnærmet lik gjennomsnittlig leiepris i 2016 som i 2015.

-Romerike har stor byggeaktivitet i område rundt Gardermoen i Lillestrøm og på Lørenskog. Det vil således bli ferdigstilt mange boliger i løpet av 2017 og 2018, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

 

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 10.020 kroner i desember for en 2-roms.  Det er en økning i gjennomsnittlig leiepris på 7% når vi ser 2015 mot 2016.

For å leie en 3-roms i Asker og Bærum måtte du gjennomsnittlig betale 14 064 kroner i 2016. Gjennomsnittlig husleie i 2015 og 2016 er tilnærmet lik.

-Leiemarkedet i Asker og Bærum har gjennom ledige boliger til leie vist seg å ligge stabilt på ca. 300 boliger til enhver tid. På bakgrunn av dette ser vi for oss et sundt leiemarked også i 2017, sierdaglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Ander Andersen.

 

Drammen:

I Drammen har den gjennomsnittlige leieprisen på 2-roms økt med 12,5% fra 8 609 kroner i 2015 til 9 682 kroner i 2016. 1 roms og 3 roms er tilnærmet uforandret.

-Markedet har vært rolig i desember med mange boliger til leie og få folk på visning. Leieprisene har holdt seg stabile. Normalt er dette den roligste tiden på året, men ofte tar det seg opp igjen i januar sier daglig leder Eivind Sveen ved Utleiemegleren Drammen AS.

 

Bergen:

I Bergen kostet det i snitt 9 830 kroner for en 2-roms.

Ser vi på gjennomsnittlig husleie år over år har 2-roms hatt en prisreduksjon på 3,9% fra 2015-2016.

I desember kostet det i gjennomsnitt 12 450 kroner for en 3-roms i Bergen. Gjennomsnittlig leiepris år over år viser at 3-romsen har gått ned med 8,3% fra 2015 til 2016.

-Vi har god tilgang på utleieboliger, men det er vanskeligere enn normalt å få leid ut de boligene vi har til leie. Det er ikke bare de vanlige sesongvariasjonene vi opplever nå. Vi merker også godt at bransjer som tidligere leide mange boliger, særlig oljebransjen, nå leier langt færre boliger enn tidligere, sier daglig leder Eirik Hove ved Utleiemegleren Bergen AS.

 

Stavanger:

I Stavanger kostet en 2-roms i gjennomsnitt 8 362 kroner å leie i desember. Ser vi på gjennomsnittsprisen i hele 2016 mot 2015 har gjennomsnittlig leie gått ned med 14,4%.

En 3-roms koster i snitt 10 360 kroner per måned noe som er 2,8% høyere enn måneden før. Ser vi på den gjennomsnittlige leieprisen år over år har det blitt 12,2 % rimeligere å leie en 3-roms i Stavanger fra 2015 til 2016.

-Antall ledige boliger på Finn.no har gått ytterligere ned og ligger nå på 533 boliger.

Eneboliger og større familieboliger går fortsatt noe tregt og leieprisene tendere ned.

Leieprisene for 2 roms og 3 roms leiligheter har holdt seg stabilt sammenlignet med forrige måned.

Nedgangen i antall ledige boliger og små endringer i leieprisene tyder på at på at markedet har stabilisert seg, sier daglig leder Eirik Hauge ved Utleiemegleren Stavanger AS.

 

Trondheim:

For en 2-roms ligger gjennomsnittlig leiepris på 10 500 kroner i desember som er 1,2% høyere enn i november. Ser vi på gjennomsnittlig leiepris år over år har 2-roms økt med 4,4% fra 2015 til 2016.

For en 3-roms er snittleien i november 13 375 kroner som er 8,4% høyere enn november. Den gjennomsnittlige leieprisen fra 2015 til 2016 har økt med 4,2%.

-Det står ikke leietakere i kø, men det er helt klart en større og større gruppe som må leie bolig fremfor å eie. Selv med et uvanlig stort utbud av leieboliger i de siste par årene går prisene litt opp. Dette tror vi har en sammenheng med at det har kommet flere boliger med god standard på markedet, og at det blir flere og flere som må eller ønsker å leie, sier daglig leder Solveig Hjallen Moan ved Utleiemegleren Trondheim.

 

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

 

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, [email protected] Mobil: 90 86 63 81.

 

For lokale saker, henvendelse til:

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Pro (storkunder), mobil 40 85 22 74

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Majorstuen, mobil 40 22 23 47

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

 

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Utleiemegleren har over 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fem kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 130 ansatte.Sist endret 12. januar 2017