Oslo:

- Det er mange ledige boliger i markedet med tanke på årstiden vi er inne i. Dette gjør markedet prissensitivt og man skal ikke bomme mye på leiepris for at responsen uteblir. Alarmerende mange interessenter har betalingsanmerkninger. Vi regner med en liten nedgang i leieprisene frem mot jul, men forventer at markedet tar seg noe opp igjen etter nyttår, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

- Vi har tro på både flere utleieboliger og videre leieprisvekst i Oslo. Markedet er svært optimistisk, til tross for eiendomsskatt og andre innstramninger, sier daglig leder for Utleiemegleren Sinsen, Vemund Holmen.

- Mange investorer kjøpte prosjekter for noen år siden som blir ferdigstilt nå, for eksempel Freserveien i Kværnerbyen og Sørengstranda. Til tross for høye leiepriser på Sørenga, er det betalingsvilje fordi leilighetene og bomiljøet er så bra, sier daglig leder for Utleiemegleren Grønland, Magnus Wennberg.

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for oktober 2016 viser at det nå i snitt koster 9 301 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 1,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,2 prosent.

I snitt kostet det 12 111 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i oktober 2016, dette er en oppgang på 0,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,9 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 15 184 kroner å leie i måneden, dette er en nedgang på 3,1 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,4 prosent.

 

Romerike:

På Romerike gikk leieprisene noe ned i oktober.

I snitt kostet det 9 693 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i oktober 2016. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,5 prosent.

En 3-roms leilighet på Romerike koster nå i snitt 12 205 kroner å leie i måneden. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 6,7 prosent. Asker og Bærum:

I snitt kostet det 11 128 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i oktober 2016.

- I Asker og Bærum opplevde vi i oktober en liten nedgang i leiepriser for 3-roms leiligheter. I snitt kostet det kr. 13.300,- å leie en 3-roms leilighet, noe som er en nedgang på 6,8% fra september måned. Hovedårsaken er at det fremdeles er mange 3-roms leiligheter til leie, samt at det ble leid ut færre 3-roms leiligheter i de dyreste områdene, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

 

Bergen:

I Bergen gikk leieprisene ned i oktober.

I snitt kostet det 9 833 kroner å leie en 2-roms leilighet i Bergen i oktober 2016. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 7,3 prosent.

En 3-roms leilighet i Bergen koster nå i snitt 12 972 kroner å leie i måneden. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4 prosent.

- Det er lavsesong på leiemarkedet i Bergen nå og færre interessenter pr. bolig. Omsetningshastigheten er noe lavere, men vi leier likevel ut relativt mange boliger også nå om høsten, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Pr. i dag er det 784 annonser for boliger til leie i Bergen, til sammenligning var det 596 på samme tid i fjor. Dette gjør at leietakerne har mye å velge blant og markedet blir prissensitivt, sier han.

- Erfaringsmessig er det relativt rolig på leiemarkedet i tiden frem mot jul før etterspørselen tar seg opp igjen på nyåret. Hvis man vet at man skal leie fra januar eller februar, kan det derfor være lurt å begynne å se seg om etter noe nå i høst. Nå har man færre andre interessenter å konkurrere med, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

 

Stavanger:

Leieprisene i Stavanger er varierende fra måned til måned, men stabile sett året under ett.

I snitt kostet det 8 677 kroner å leie en 2-roms leilighet. Dette er en nedgang på 4,2% fra måneden tidligere. I snitt kostet det 11 378 kroner å leie en 3-roms leilighet i Stavanger i oktober 2016.

- Det har vært relativt god aktivitet for leiligheter, mens etterspørselen etter eneboliger og større familieboliger har gått ned, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Antall ledige boliger på Finn.no har holdt seg stabil den siste måneden og ligger nå på 635 objekter.

 

Drammen:

Leieprisene i Drammen har holdt seg stabile i oktober.

I snitt kostet det 10 387 kroner å leie en 2-roms leilighet i Drammen i oktober 2016.

- Det har vært roligere på visningene i oktober enn de foregående månedene. Selv om det er leietakers marked og færre på visningene, leier vi likevel ut rekordmange boliger, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

- Boligene leies ut, men markedet er prissensitivt og det må påregnes noe lengre tid. Man trenger som kjent ikke mer enn en god kandidat på visning for å få leid ut og det er nettopp det som ofte har vært tilfelle på mange av visningene våre nå i høst, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

- Tilbudet av boliger har holdt seg stabilt og uforandret i oktober sammenlignet med forrige måned, sier han.

 

Trondheim:

I Trondheim gikk leieprisene noe ned i oktober.

I snitt kostet det 10 565 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i oktober 2016, dette er en nedgang på 3,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 3,7 prosent.

En 3-roms leilighet i Trondheim koster nå i snitt 14 031 kroner å leie i måneden, dette er en nedgang på 3,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 8,4 prosent.

- Det er fortsatt mange ledige utleieboliger i markedet og leietakerne har mange boliger å velge imellom. Det er stort utbud av hybler og flere av disse står tomme. Studentene er vel etablert nå og det er liten etterspørsel etter hybler, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, [email protected] Mobil: 90 86 63 81.

 

For lokale saker, henvendelse til:
Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Pro (storkunder), mobil 40 85 22 74
Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64
Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31
Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29
Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81
Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35
Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38
Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42
Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Majorstuen, mobil 40 22 23 47
Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02
Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Utleiemegleren har over 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fem kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 130 ansatte.Sist endret 13. desember 2016