Oslo:
Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for desember 2014 viser at det nå i snitt koster 9 0695 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 4,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 7,6 prosent.

Det har aldri tidligere vært registret så høy snittleie for en 1-roms leilighet i Oslo. 

I snitt kostet det 11 553 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i desember 2014, dette er en oppgang på 0,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 5,6 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 13 694 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 4,1 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 4,5 prosent.

Gjennomsnittlig leiepris for hele året 2014 for en 1-roms leilighet i hovedstaden ble 8 506 kroner. Dette er en oppgang på 3,1 prosent sammenlignet med året før.

Gjennomsnittlig leiepris for hele året 2014 for en 2-roms leilighet i hovedstaden ble 11 373 kroner. Dette er en oppgang på 3,4 prosent sammenlignet med året før.

Gjennomsnittlig leiepris for hele året 2014 for en 3-roms leilighet i hovedstaden ble 14 209 kroner. Dette er en oppgang på 1,7 prosent sammenlignet med året før.

- Desember er typisk den roligste måneden i utleiemarkedet, og mange velge rå ta bort sin leiebolig fra nett og vente med å leie den ut til januar, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

- Dermed blir det færre ledige boliger på nett. Bare i Oslo ser vi nå at det er under 2 000 ledige utleieboliger, det er sjeldent lavt for året. Da blir det også tilsvarende høyere priser, legger Skogheim til.

Han forteller at utleieåret 2014 har vært preget av rekordmange ledige utleieboliger i markedet og at færre bedrifter nå leier bolig til sine ansatte.

- I tillegg har vi også sett at flere og flere studenter velger å bo hjemme, og at det dessverre fortsatt er en stor andel leietager med betalingsanmerkninger, sier Skogheim.

Leietagerne vet hva de vil ha og bruker nå lenger tid på å velge seg utleiebolig.

- Dette utleieåret blir nok likt som 2014, men jeg tror vi i større grad kommer til å se at to par kommer til å dele en 3-roms leilighet for å spare kostnader. Vi ser for oss stabilt gode leiepriser med en økning frem mot sommeren, sier Skogheim. 


Stavanger:
I snitt kostet det 13 649 kroner å leie en 3-roms leilighet i Stavanger i desember 2014, dette er en nedgang på 5,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,1 prosent.

- Desember er en rolig måned i leiemarkedet og vi har registrert en nedgang i leieprisene som forventet. Det er fortsatt mange ledige boliger på Finn selv om antallet har gått noe ned siden inngangen til måneden. Vi forventer at aktiviteten i leiemarkedet vil ta seg opp i de kommende månedene, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Det som har vært typisk for leiemarkedet Stavanger i 2014 er at antall ledige boliger har vært høyere enn tidligere år. Leietagerne har hatt flere objekter å velge mellom, og det synes som de har tatt seg bedre tid før de har valgt bolig, forklarer Hauge.

- Trenden som vi har sett de senere årene med stadig økende leiepriser synes å være brutt, og vi har stedet sett en nedgang i leieprisene. Vi tror 2015 vil være et år der det igjen vil skapes balanse i tilbud og etterspørsel i leiemarkedet og at leieprisene vil holde seg stabile, legger han til.


Trondheim:
I snitt kostet det 11 187 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i desember 2014, dette er en oppgang på 8,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 5,9 prosent.


Romerike:
I snitt kostet det 9 202 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i desember 2014, dette er en oppgang på 3,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 2,9 prosent.


Bærum:
I Asker og Bærum er prisene stabile.

- Utover i desember så vi antydninger til at markedet normaliserte seg noe når det gjaldt antall ledige boliger til leie, og boligene ble dermed raskere leid ut igjen. Vi ser fortsatt at beliggenhet og standard i stor grad er nøkkelfaktorene når leietakere skal velge bolig, og at det er helt essensielt å treffe riktig på pris for at ikke boligen skal bli "oversett" i markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.


Bergen:
I snitt kostet det 11 010 kroner å leie en 2-roms leilighet i Bergen i desember 2014, dette er en nedgang på 3,1 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,6 prosent.

- En del store firmaer blant annet i oljebransjen, som tidligere har leid mange boliger til ansatte, samt hatt god betalingsevne og -vilje, nedbemanner nå. I kombinasjon med det høye utbudet av leieboliger har dette gjort at en del utleiere de siste månedene har måttet redusere prisen i forhold til det de leide ut utleieboligene sine for for et år eller to siden , sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

- Det er fortsatt mange boliger til leie og leietakerne har bedre tid på seg enn det som har vært vanlig de siste årene, noe som for så vidt er positivt. Men nå leies altså de fleste boligene ut i løpet av noen uker, legger han til.


Drammen:
I Drammen er utleieprisene stabile.

- Leieprisene har holdt seg uforandret denne måneden. Desember fortsetter trenden fra november, med mange boliger ute for leie og med lavt oppmøte på mange av visningene.

Normalt sett vil dette endre seg i januar og man vil få flere på visning og interessen vil øke. Men hva som er normalt etter denne høsten kan man jo spørre seg, sier daglig leder Eivind Sveen i Utleiemegleren Drammen.

Utleieåret 2014 i Drammensregionen sett under ett startet med god interesser og med noe stigning i leieprisene, fra sommeren av flatet det ut og med et rekordhøyt tilbud av boliger på nett spesielt på slutten av året og har siste kvartal vært preget av svakt dalende leiepriser.


Du finner masse stoff om utleie på
www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk


Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Homansbyen, mobil 46 97 93 05

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Trondheim, mobil 40 85 22 74

 

For andre kommentarer eller tilgang til statistikken vennlig kontakt kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis, mobil 92 25 41 48 – e-post: [email protected]

 

Om Utleiemegleren:
Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har Utleiemegleren 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.

 Sist endret 22. november 2016