Oslo:
Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for februar 2015 viser at det nå i snitt koster 8 557 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 0,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,7 prosent.

I snitt kostet det 11 462 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i februar 2015, dette er en nedgang på 0,8 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,4 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 14 306 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 0,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,2 prosent.

- Nå opplever vi at flere ønsker å invester i en utleiebolig. Det lave rentenivået gjør det nok letter å ta dette skriftet, spesielt hvis man binder rente på 10 år, sier daglig leder for Utleiemegleren Sinsen, Vemund Holmen.

Han peker også på at bruktboligmarkedet koker og at det fører til at mange som sitter med en ekstra bolig lar seg friste til å selge.

Utleiemegleren er også imponert over regjeringens forslag om å forenkle kravene ved omgjøringer i eksisterende boliger til utleieboliger.

Regjeringen legger nå frem forslag til flere forenklinger i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10). Endringen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue.

- Dette er et stort og imponerende skritt i rett retning. Ender forslaget slik det er satt opp, blir det både enklere og billigere å gjøre om deler av egen bolig til utleiedel, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren.

Han peker spesielt på at det finnes et enormt potensiale i eksiterende boligmasse og at det er god samfunnsøkonomi og miljøvennlig å bruke de boligene som allerede er bygget, før man bygger nytt.

For eierne av boliger betyr det at man nå lettere og lovlig kan leie ut.

- Og for leietagerne spesielt betyr dette at regjeringen nå har lagt et godt grunnlag for at markedet selv vil øke antall utleieboliger hvis det skulle blir press i markedet, rett og slett ved at boligeierne lar seg friste av de husleieprisene de kan få.

- Flere utleiedeler vil så dempe prispresset igjen, sier Farmakis.


Stavanger:
I snitt kostet det 10 100 kroner å leie en 2-roms leilighet i Stavanger i februar 2015, dette er en nedgang på 7,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 10,7 prosent.

- Leieprisene for leiligheter i Stavanger har gått ned sammenlignet med forrige måned, og leiemarkedet i regionen kan fortsatt betegnes som leietagers marked.  Antall ledige boliger på Finn har gått noe ned sammenlignet med januar, og ligger nå på ca 590 i Stavanger. Det antas at dette vi vil føre til at leieprisene holder seg stabile i månedene som kommer, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.


Trondheim:
I snitt kostet det 9 111 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i februar 2015, dette er en nedgang på 7,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 3,0 prosent.

Romerike:
I snitt kostet det 12 164 kroner å leie en 3-roms leilighet på Romerike i februar 2015, dette er en nedgang på 1,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 6,1 prosent.

- Det er litt roligere på utleiemarkedet om dagen sammenlignet med samme tid i fjor. Vi opplever noe færre leietakere på visninger enn hva vi er vant med her på Romerike.

Dagens lave renter kan det være en av årsakene til dette. Nå ønsker flere leietager å kjøpe seg egen bolig, sier daglig leder for Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.


Bærum:
I Asker og Bærum er prisene stabile.


Bergen:
I Bergen er prisene stabile.

- Som vanlig var pågangen fra leietakere bra i januar. Da opplevde vi bra etterspørsel etter de fleste boligtyper. I februar har imidlertid etterspørselen avtatt noe igjen. Dette er også normalt. Det er nokså mange boliger til leie i Bergen, så leietakerne har mer å velge mellom og i en del tilfeller noe bedre tid til å orientere seg i markedet enn det som har vært vanlig de siste årene, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.


Drammen:
I Drammen er utleieprisene stabile.

- Leieprisene har holdt seg stabilt i Drammen i februar. Trenden fortsetter fra forrige måned, med flere på visning og flere boliger som blir utleid. Det er fortsatt nok å velge mellom for potensielle leietakere, så alt går ikke unna med en gang. Det er spesielt større boliger og boliger utenfor sentrum man må påregne noe lengre tid før man får leid ut, sier daglig leder Eivind Sveen i Utleiemegleren Drammen.


Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

  

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Homansbyen, mobil 46 97 93 05

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

For andre kommentarer eller tilgang til statistikken vennlig kontakt kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis, mobil 92 25 41 48 – e-post: [email protected]o


Om Utleiemegleren:
Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har Utleiemegleren 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.Sist endret 22. november 2016