- Dette er dramatisk og veldig tøft ovenfor de som har det vanskeligst i det norske boligmarkedet, nemlig leietagere med svak økonomi, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren.

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget la tirsdag frem sin rapport hvor de blant annet foreslår å innføre skatt på leieinntekter på utleie av deler av egen bolig. Tidligere har man kunnet leie ut inntil halvparten skattefritt.

- Det er to kraftige mekanismer som slår inn. Den første er at mange utleiere som kun tjener marginalt på det å leie ut deler av sin egen bolig, eksempelvis en hybel, vil konkludere med at det ikke lenger er lønnsomt og trekke utleieboligen fra markedet. Dette gir færre utleieboliger og dermed høyere utleiepriser, sier Farmakis.

Samtidig vil også det generelle prisnivået i utleiemarkedet øke.

- Mekanisme nummer to, er at utleierne forsøker å dytte enhver kostnadsøkning over på leietagerne, noe som igjen betyr økt husleie, fortsetter Farmakis.

Resultatet av utvalgets forslag blir dermed både færre boliger i utleiemarkedet og høyere utleiepriser.

- Dette er jo motsatt av hva som trengs. Når byene vokser, må vi bo tettere. Da må vi utnytte de økonomiske mekanismene som ligger i skattefri utleie av egen bolig for å få de med store boliger til å dele dem opp, slik at leietagerne også kan få plass i byen. Å utnytte eksisterende boligmasse er et viktig prinsipp både i samfunnsøkonomien og av hensyn til miljøet. Dette forslaget spenner ben under dette og rammer de svakeste, sier Farmakis.  Ønskes ytterligere kommentarer kan du kontakte kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis på 92 25 41 48 eller sende e-post: [email protected]

Bilder kan du laste ned på: http://www.utleiemegleren.no/presse


Om Utleiemegleren:
Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har Utleiemegleren 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.

 Sist endret 22. november 2016