- Usikkerhet i arbeidsmarkedet og norsk økonomi kan føre til økt press på leiemarkedet i 2016, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

- Når julesangene synges, er det dessverre også en del samliv som synger på siste vers. Dette bidrar også til økt aktivitet i januar, sier hun.

  

Oslo:

- Lavt rentenivå gir kjøpevillige investorer, sier daglig leder for Utleiemegleren Grønland, Magnus Wennberg.

- Sørenga oppnår nå blant Oslos høyeste utleiepriser, sier han.

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for desember 2015 viser at det nå i snitt koster 9 091 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 5,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,2 prosent.

I snitt kostet det 11 453 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i desember 2015, dette er en nedgang på 1,8 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,9 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 14 525 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 2 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 6,1 prosent.

 

Bærum:

I Bærum er prisene svakt synkende.

- Det er lagt ut et stort antall nyoppførte leiligheter på Fornebu og vi ser at det store utbudet demper utleieprisene noe på kort sikt, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

 

Drammen:

I Drammen er prisene stabile.

- I desember var det lite aktivitet i utleiemarkedet i Drammen, men 2016 starter med mange boliger til leie og også god etterspørsel, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

 

Romerike:

I snitt kostet det 9 586 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i desember 2015, dette er en oppgang på 4,8 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,2 prosent.

 

Trondheim:

I Trondheim er prisene svakt økende.

- Mange nye studenthybler er ferdigstilt i 2015 og et større prosjekt vil også ferdigstilles i 2016, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.  - Det store utbudet har gitt en priskorreksjon, men vi forventer en husleieøkning ved en eventuell økt innflytting til Trondheim i 2016, sier hun.

 

Stavanger:

I Stavanger er prisene svakt synkende.

-2015 har vært sterkt preget av lavere oljepriser og nedskjæringer i oljesektoren, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge. - Et økende antall ledige boliger og fallende leiepriser har gitt store utslag for leiemarkedet, sier han.

I snitt kostet det 10 255 kroner å leie en 2-roms leilighet i Stavanger i 2015, dette er en nedgang på 11,6 prosent fra 2014.

I snitt kostet det 12 354 kroner å leie en 3-roms leilighet i Stavanger i 2015, dette er en nedgang på 15,9 prosent fra 2014.

Antall ledige boliger på Finn for Stavanger steg kraftig første halvdel av 2015 og lå i august på over 900 ledige objekter. Dette antallet gikk ned i andre halvår og ligger i dag på 610. Dette er fremdeles høyere enn tidligere år, da antall ledige boliger i Stavanger normalt har ligget på 400- 450.

- At antall ledige boliger har gått ned, kan tyde på at leieprisene er i ferd med å stabilisere seg, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

- Det er nå mulig å investere i boligeiendom i Stavanger, og få over 5% direkte avkastning på investeringen gjennom utleie. Gitt at boligmarkedet stabiliserer seg og oljenæringen kommer på fote igjen, vil Stavanger være det stedet i Norge der man på sikt kan tjene mest på en boliginvestering. Samtidig vil risikoen ved å investere i Stavanger, være høyere enn å investere i det sentrale østlandsområdet, sier han.

 

Bergen:

I Bergen er prisene svakt økende.

- 2015 har vært et rolig år med færre firmakunder, særlig i oljebransjen, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

 

 

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk

 

For kommentarer eller tilgang til statistikken, vennlig kontakt administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal, [email protected] Mobil: 90 86 63 81

 

For lokale saker, henv:

Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Majorstuen, mobil 40 22 23 47

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01

 

Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har Utleiemegleren 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.

 

 Sist endret 22. november 2016