Oslo:
Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for november 2014 viser at det nå i snitt koster 8 645 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 1,5 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 5,0 prosent.

I snitt kostet det 11 448 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i november 2014, dette er en oppgang på 0,2 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,9 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 14 284 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 2,9 prosent.

- Vi ser at så lenge man har skikkelige leiligheter å leie ut og jobber hardt, så får man leid ut. Det må være gode prospekter med mange og gode bilder som viser boligen på en skikkelig måte, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren.

Han legger til at det har kommet mange ledige utleieboliger på markedet i løpet av det siste året og at dette gjør at leietagerne nå har mye å velge i.

- Det er bra for leietagerne, samtidig som det setter et ekstra press på utleierne for at de både skal tilby bra boliger og holde seg til gjeldene regler. De utleierne som ikke har kompetanse på dette, er også de som vil slite mest med å få leid ut, sier Farmakis.   


Stavanger:
I snitt kostet det 11 711 kroner å leie en 2-roms leilighet i Stavanger i november 2014, dette er en nedgang på 0,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 3,5 prosent.

- Leieprisene har holdt seg stabile i november og vi ser at boligene blir leid ut, så sant man priser objektene riktig. Antall ledige boliger på Finn fortsetter å øke i Stavanger og ligger på rundt 540 ved inngangen til desember, sier daglig leder for Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

- Dette betyr at vi antar en svak nedgang i leieprisene i kommende periode, avslutter Hauge.


Trondheim:
I snitt kostet det 10 316 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i november 2014, dette er en nedgang på 0,3 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på5,9 prosent.

- Antallet ledige boliger i Trondheim ser ut til å ha stabilisert seg. Vi opplever bra med nye oppdrag inn og et økende antall henvendelser fra leietakere. Leietakerne tar seg fortsatt god tid, og vi opplever at leieprisene synker noe, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Marianne Wallin.


Romerike:
I snitt kostet det 8 881 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i november 2014, dette er en nedgang på 4,5 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,2 prosent.


Bærum:
I Asker og Bærum er prisene stabile.

- I Asker og Bærum er det annonsert bortimot 300 boliger til leie på www.finn.no, når vi nå tar fatt på årets siste måned.  Det er betydelig mer sammenlignet med tidligere år, og er en trend som bare har blitt forsterket siden sommermånedene. Man må treffe på pris for å få leid ut, da det er stor konkurranse der ute, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

Leietakerne tar seg god tid og går på flere visninger enn hva som oftest var tilfelle tidligere.

- Til tross for at en del firmaer har strammet betydelig inn på det å leie boliger til sine ansatte, har vi den siste tiden leid ut flere av de større og dyrere boligene, som regel etter at man har nedjustert prisen noe, sier Andersen.


Bergen:
I snitt kostet det 11 357 kroner å leie en 2-roms leilighet i Bergen i november 2014, dette er en nedgang på 3,6 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,5 prosent.

- En del store firmaer i blant annet oljebransjen, som tidligere har leid mange boliger til ansatte som har kommet til Bergen for å jobbe, har tidligere hatt god betalingsevne og –vilje. De nedbemanner nå. I kombinasjon med det høye tilbudet av leieboliger har dette gjort at en del utleiere de siste månedene har måttet redusere prisen i forhold til det de leide ut utleieboligene sine for et eller to år siden, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Mens januar normalt er en forholdsvis hektisk måned på leiemarkedet, pleier tiden før jul å være relativt rolig.

- Det kan derfor være et godt råd til de som vet at de trenger en leiebolig fra januar eller februar 2015, å se seg om etter noe nå. Man vil trolig ha færre konkurrenter og bedre tid til å tenke seg om og vurdere flere boliger de neste ukene enn på nyåret, sier Hove.


Drammen:
I Drammen er svakt ned.

- Leieprisene i Drammen i november viser en svak nedgang. Etter en sommer og høst med rekordmange boliger ute til leie var tilbudet på vei ned i oktober. Men istedenfor at trenden fortsatte i november og tilbudet ble mindre som er normalt, snudde det og utbudet ble rekordhøyt igjen, sier daglig leder Eivind Sveen i Utleiemegleren Drammen.

For potensielle leietakere i Drammen vil de nå og i tiden som er igjen av året ha mye å velge mellom. Det har aldri vært så mange boliger ute for leie i Drammen på denne tiden av året som det er nå. 

- 2015 vil nok også starte med mange boliger ute for leie og et marked som vil være preget av leietakeres marked. Det å sette riktig leiepris vil være viktigere enn noen gang.

De utleierne som ikke følger med i timen og tar for høye leiepriser vil oppleve at de ikke får leid ut eller bruker lang tid på å leie ut boligen, sier Sveen.

- På bakgrunn av stort tilbud vil sannsynligvis leieprisene i starten av 2015 være stabile eller vise en svak nedgang avslutter Eivind Sveen som er daglig leder for Utleiemegleren Drammen.

Du finner masse stoff om utleie på www.utleiemegleren.no og fersk prisstatistikk på http://www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk


Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64

Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31

Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29

Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81

Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Asker og Bærum, mobil 90 99 43 35

Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38

Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42

Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Homansbyen, mobil 46 97 93 05

Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02

Daglig leder Marianne Wallin Utleiemegleren Trondheim, mobil 40 85 22 74

For andre kommentarer eller tilgang til statistikken vennlig kontakt kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis, mobil 92 25 41 48 – e-post: [email protected]


Om Utleiemegleren:
Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har Utleiemegleren 9 000 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.

 Sist endret 22. november 2016