Oslo:
Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for oktober 2013 viser at det i denne måneden i snitt kostet 8 073 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en nedgang på 3,2 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,8 prosent.
 
I snitt kostet det 10 880 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i oktober 2013. Dette er en nedgang på 1,9 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 1,2 prosent.
 
En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 13 741 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 6,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 5,6 prosent.
 
- Vi merker økning i antall personer som ikke får solgt sin bolig, og i stedet legger den ut i leiemarkedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.
 
Samtidig har den avgåtte regjeringen, ved sine foreslåtte innstramninger på skatt og ligningsverdi på sekundærboliger, skapt usikkerhet hos investorene.
 
- Mange eiere er usikre på hva de skal gjøre nå. Hvis forslaget ikke endres vil mange velge å selge sin utleiebolig neste år. Det vil skape utfordringer i leiemarkedet og økte priser, sier Skogheim.
 
Han legger til at det generelt råder stor usikkerhet hos utleieinvestorene for tiden og at mange er negative til utviklingen til både bolig- og leiepriser.
 
Tiden før jul er erfaringsmessig en stille periode i utleiemarkedet. Men, som alltid, er det de beste boligene som går først.
 
- Standarden på utleieboligene er helt avgjørende for å få leiet ut til en god pris, de mer slitne boligene blir liggende og vi må på disse råde eier til å gå ned i pris for å få leiet ut.
Vi går nå over i en periode av året som erfaringsmessig er roligere, så korrekt fastsettelse av leiepris er nå helt avgjørende for å få leiet ut raskt, sier daglig leder for Utleiemegleren Majorstua, Heiki Høyer-Andreassen.
 
Han legger til at det fortsatt er for mange leietagere med dårlig betalingshistorikk.
 
- Det at vi referanse- og kredittsjekker våre leietakere ser vi er viktigere enn på lenge, det er overraskende mange som må siles ut av prosessen grunnet "grums" i betalingshistorikken, mange har tatt på seg for store økonomiske forpliktelser som de på sikt ikke klarer å overholde, sier han.
 

Trondheim:

I snitt kostet det 10 928 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i oktober 2013, dette er en oppgang på 0,5 prosent sammenlignet med måneden tidligere, og en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
 
- Nå merker at også salgsmarkedet går tregere og at flere henvender seg til oss for å leie ut boligen sin i påvente av salg, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.
 
Også i Trondheim merker de at mange utleiere setter prisen for høyt.
 
- Vi oppnår fortsatt gode leiepriser selv om vi har justert prisen noe ned i enkelte tilfeller. Men ofte er det utleiers litt for høye prisforventning, enn at prisene har gått så mye ned, sier Moan.
 

Stavanger:
I snitt kostet det i snitt 14 979 kroner å leie en 3-roms leilighet i Stavanger i oktober 2013, dette er en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 8,3 prosent.
 
 
Romerike:
I snitt kostet det 8 917 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i oktober 2013, dette er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet en måned tilbake. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 6,0 prosent.
 
- På Romerike holder utleiemarkedet seg fortsatt aktivt. Vi opplever at det er litt færre interessenter på større boliger og de som ligger mindre sentralt til, sier daglige leder for Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.
 
Også på Romerike er det tungt å få solgt boliger. 
 
- Vi har hatt veldig mange eiere som har kontaktet oss siste ukene som sliter med å få solgt og vurderer å leie ut i stedet. Dette er en trend vi opplevde i stor grad i 2008-2009 da salgsmarkedet stoppet litt opp, sier Olsen.
 
 
Bærum:
I Bærum er prisene økende.
 
- I Asker & Bærum opplever vi et stadig mer positivt marked. Etter en litt tam høst så langt er det nå god respons på de aller fleste boliger, i alle prisklasser, sier daglig leder for Utleiemegleren Lysaker Tom Anders Andersen.
 
Han legger til at de har vært gjennom en periode hvor leietakere har tatt seg meget god tid til å vurdere forskjellige boliger opp i mot hverandre, mye fordi leietakerne gradvis har blitt mer bevisste på pris og standard.
 
- Men vi ser nå en tendens igjen til at leietakerne må være tidligere ute for å få tilgang på den rette boligen. Vi opplever også en god inngang på boliger som skal leies ut fra spesielt nyåret. Det er fortsatt veldig viktig for oss å sette riktig leiepris, slik at boligen blir attraktiv i markedet, sier Andersen.
 
 
Bergen:
I snitt kostet det 11 250 kroner å leie en 2-roms leilighet i Bergen i oktober 2013, dette er en oppgang på 3,2 prosent sammenlignet en måned tilbake.
 
- Etter en veldig rolig start på september tok aktiviteten på utleiemarkedet i Bergen seg bra opp mot slutten av måneden. Dette har fortsatt i oktober. Selv om vi nå er inne i en tid som vanligvis er nokså rolig på utleiemarkedet, har vi hatt relativt bra aktivitet den siste måneden, sier daglig leder for Utleiemegleren, Eirik Hove.
 
Han legger til at nå har leietakerne gjerne litt bedre tid til å tenke seg om eller til å vurdere flere alternativer enn de har hatt de siste årene.
 
- Vi merker imidlertid at leietakerne er veldig prisbevisste. Hvis man priser et objekt bare litt for høyt, får man liten eller ingen respons slik markedet er nå. Det er, som vanlig, størst etterspørsel etter små og sentralt beliggende leiligheter, sier Hove.
 
 
Drammen:
Utleieprisene i Drammen er svakt synkende.
 
- Utleieprisene i oktober viser en liten nedgang i Drammen. Markedet er litt roligere enn tidligere i år, men det er fortsatt god etterspørsel etter de fleste typer boliger i vårt område. Det å sette riktig husleie er i disse dager ekstra viktig for å få leid ut boligen innen kort tid, sier daglig leder Eivind Sveen i Uteleiemegleren Drammen.
 
- Vi ser at noen flere private utleiere er for optimistisk når det gjelder forventet husleie. Rent økonomisk er dette ofte å skyte seg selv i foten. Boliger som er annonsert med leiepriser over markedsleie ligger lengre på nett før de blir utleid eller så blir de ikke blir leid ut i det hele tatt, legger han til.
 
I denne perioden vil man naturlig nok ikke få noe leie på konto og taper således mange tusen enn ved å sette en mer edruelig leie og få leid den ut raskere.
 
- Det er også tydelig at markedet for salg av boliger også er i endring i Drammensregionen. Vi har hatt økt pågang fra folk som sliter med å få solgt boligen sin og som sitter med to boliger over lengre tid, den de har kjøpt og den de ikke får solgt. Over tid blir dette tungt å bære rent økonomisk for kunden og da fremtvinger det seg at de må leie ut en av boligene. Med så mange boliger for salg på finn.no er dette en trend som det kan se ut som vil øke i tiden fremover, avslutter daglig ledere for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.
 
 
 
Kontakt de enkelte daglige lederne på hvert kontor for forklaringer til statistikken.
 
Daglig leder Geir Skogheim Utleiemegleren Frogner, mobil 95 02 36 64
Daglig leder Eirik Hauge Utleiemegleren Stavanger, mobil 93 06 00 31
Daglig leder Eirik Hove Utleiemegleren Bergen, mobil 90 98 62 29
Daglig leder Eivind Sveen Utleiemegleren Drammen, mobil 97 71 18 81 
Daglig leder Tom Anders Andersen Utleiemegleren Lysaker, mobil 90 99 43 35
Daglig leder Karsten Olsen Utleiemegleren Lillestrøm, mobil 91 57 26 38
Daglig leder Magnus Wennberg Utleiemegleren Grønland, mobil 93 45 88 42
Daglig leder Heiki Høyer-Andreassen Utleiemegleren Homansbyen, mobil 46 97 93 05
Daglig leder Vemund Holmen Utleiemegleren Sinsen, mobil 91 56 49 02
Daglig leder Solveig Hjallen Moan Utleiemegleren Trondheim, mobil 48 31 50 01
 
 
For andre kommentarer eller tilgang til statistikken vennlig kontakt kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis, mobil 92 25 41 48 – e-post: [email protected]
 
Om Utleiemegleren:
Utleiemegleren er Norges største meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger for private og bedrifter. Totalt har de 7 800 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og fire kontorer i Oslo. Utleiemegleren har 120 ansatte.Sist endret 21. november 2016