Mange sliter med høy luftfuktighet og dårlig inneklima i løpet av vinterhalvåret, og med vinterens rekordhøye strømpriser har mange vegret seg for å lufte ut boligen. Dette gir gode kår for overflatesopp som igjen kan føre til misfarging, lukt og dårlig luftkvalitet.

Daglig leder i Oslo Boligservice, Ann-Liz Grønli hører fra mange bekymrede leietakere om problemer med sopp, og ordet muggsopp brukes hyppig uten at det som regel er det vi har med å gjøre.  Her gjelder det å ta rede på hva som er hva - og til slutt opprette og videre opprettholde et godt inneklima. Leietaker har et klart ansvar for aktivt å bidra til å opprettholde et godt inneklima, forteller Grønli.

Det er forståelig at mange ønsker å redusere sitt strømforbruk nå om dagen, men det er dessverre fort gjort å pådra seg dårlig inneklima som et direkte resultat av lav innetemperatur kombinert med høy luftfuktighet og manglende ventilering. Ved å stenge igjen ventiler, unnlate å lufte ordentlig og samtidig skru ned ovner og varmekabler, så vil inneklimaet kunne gi grobunn for overflatesopp. Dette kan eksempelvis oppstå ved at man har møblerer for tett mot yttervegg, hvorpå den kalde ytterveggen kondenserer når temperaturen blir for lav, området får ikke tilstrekkelig ventilering og svertesopp dannes på vegg og møbel. Et typisk varsel på at du har for høy luftfuktighet er dersom du får kondens på vindusflatene.

Spredning av muggsopp i bolig er det heldigvis sjeldent vi kommer ut for, men svertesoppen derimot dukker opp med jevne mellomrom og kan fort skape uro hos leietakere, særlig hvis den forveksles med muggsopp.

Noen boliger har større utfordringer hvor det kan være vanskelig å opprettholde et godt inneklima, men det fritar ikke leietaker fra sitt ansvar om å aktivt søke å opprettholde et forsvarlig inneklima. Er det tungt og fuktig i et rom, så må det luftes selv om det er midt på vinteren og iskaldt ute. Når den fuktige inneluften skiftes ut med tørr vinterluft så vil den relative fuktigheten bli lavere og luften oppleves friskere i etterkant. Dette må i perioder gjøres flere ganger daglig i enkelte rom og boliger, særlig ser vi denne utfordringen i enkelte eldre bygg hvor det kan være fravær av fungerende ventilasjonssystem eller ventiler.

undefined

Hva er årsakene og hva kan du gjøre selv?

Et enkelt «triks» er å gå til innkjøp av et hygrometer (temperaturmåler som også viser relativ fuktighet - fås kjøpt blant annet på Clas Ohlson) slik at faktisk temperatur i rommet kan oppgis, ved siden av relativ fuktighet (RF%). Normal RF i en stue kan ligge mellom 30-50%, men husk at du kan ha lavere temperatur og høyere luftfuktighet bak et møbel mot en yttervegg, enn det som måles midt i rommet. Ut over dette er dagligdagse aktiviteter som dusjing, matlaging og tørking av klær har mye å si for inneklima og fukt, og små grep kan være forebyggende. Under følger noen konkrete tips som enkelt kan gjennomføres:  

 • Stor klesvask gir 2 - 3 liter vann ved tørking
  • Tørk klær ute
  • Tørk klær inne på badet eller toalettet, hvor det er avtrekksvifte.
  • Husk lukket dør
 • Dusjing med åpen dør kan gi 1-3 liter vann til andre rom
  • Dusj med lukket dør
  • Om mulig, luft grundig etter dusj/bad
  • Bruk gjerne en vindusnal for å flytte fritt vann ned i sluket
 • Matlaging gir 0,2 - 1 liter vann i døgnet
  • Bruk vifte, der hvor denne er koblet til kanal, settes på noen minutter før, og la gå noen minutter etter matlaging
  • Bruk lokk ved koking
  • Åpne vindu
 • Utpust fra mennesker gir 0,5 - 1 liter vann i døgnet pr person
  • Luft grundig, med gjennomtrekk, 5-10 min flere ganger daglig (minimum 2 ganger)

Ved å være oppmerksom ved møblering og rengjøring kan du også sørge for å holde soppen unna. Tenk rengjøring når du møblerer og unngå overmøblering, slik at det er lett å komme til når du skal vaske. Husk å rengjør jevnlig uten for mye vann, og ikke plasser møbler mot kalde yttervegger i rom med fuktighet og temperaturvariasjoner (typisk soverom), for å unngå soppvekst i kontaktflatene. Er det ikke mulig med annen plassering, bør det være 4- 5 cm avstand mellom møbel og yttervegg.  Husk også å holde alle lufteventiler åpne!21. mars 2022