Utleiemegleren

Tips til deg som skal bo i kollektiv

Våre beste tips til deg er på boligjakt

- Kontakt megler! Et godt tips uansett hva slags bolig du er på jakt etter, er å ta kontakt med megler snarest mulig når du finner en bolig du er interessert i.

Vis engasjement og interesse ved å stille spørsmål på visning, og vær fleksibel med hensyn til overtakelse.

Hvordan er det bo i kollektiv?

Å bo i kollektiv kan være veldig hyggelig. Er du sosial og trives med folk rundt deg, vil du mest sannsynlig stortrives. I et kollektiv er man sjeldent alene og du bør være glad i felles måltider og tåle litt støy. I tillegg kan du som regel bo i en større bolig med bedre plass og en mer attraktiv beliggenhet, sammenlignet med å leie en trang hybel på egen hånd.

Våre beste tips for å sikre et harmonisk kollektiv

Enten du flytter med nye eller gamle bekjentskaper, anbefaler vi dere å ha en kontrakt og husordensregler innad i kollektivet. Kontrakten bør blant annet dekke:

  • Hvordan depositum er fordelt
  • Fellesutgifter
  • Generelle regler
  • Hvem og hvor ofte dere skal vaske
  • Hvordan dere skal forholde dere til hverandres eiendeler
  • Skal det byttes ut beboere i kollektivet er det viktig at de som flytter ut står for eventuelle skader og slitasje som er påført rommet og leiligheten fra før. Dette for å sikre at den nye som flytter inn ikke får ansvar for skader vedkomne selv ikke er ansvarlig for når leiligheten skal tilbakeleveres eier.
  • Respekter at dine samboere tenker annerledes enn deg selv, og kan ha behov, forutsetninger og vaner.

Hvordan organiserer man et kollektiv overfor utleier?

Det er vanlig at en av beboerne inngår kontrakten med utleier med forutsetning om fremleie til de øvrige som skal bo i kollektivet. Denne personen sitter da med ansvaret for leieforholdet og må også stå til ansvar om en av de andre ikke betaler husleie eller forårsaker skade på leiligheten. I slike tilfeller er det viktig å inngå underavtaler som signeres av samtlige, hvor overnevnte punkter reguleres.

En annen variant er at alle leietakere er solidarisk ansvarlig for alt overfor utleier, og signerer avtalen sammen. Dermed slipper én av leietakerne å bære ansvaret for hele leieforholdet. Det er også tilfeller der hver beboer tegner egen leieavtale, og står fullt og helt ansvarlig for leieforholdet – noe som er uvanlig da dette er upraktisk og risikabelt for utleier.

Ser du etter en bolig å leie? Ta en titt i vårt boligsøk her.

Trenger du flere tips? Lær hvordan du kan skille deg positivt ut med en bolig-CV!