Vi hjelper deg med utleie
Bestill gratis og uforpliktende befaring
For å gi deg en korrekt markedspris må vi besøke deg og se på utleieboligen din – dette gjør vi gratis og uforpliktende. Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg.

Prisstatistikk

Basert på Utleiemeglerens signerte kontrakter
Kilde: Utleiemegleren
Kilde: Utleiemegleren
Kilde: Utleiemegleren
leieprisutvikling
år for år
snittpris
1-roms
snittpris
2-roms
snittpris
3-roms
2010 7 166 9 642 12 463
2011 7 578 10 232 13 246
2012 8 080 10 710 13 855
2013 8 250 10 999 13 967
2014 8 506 11 373 14 209
2015 8 728 11 586 14 565
2016 (YTD) 9 013 11 808 14 603
 
leieprisutvikling
Siste året
snittpris
1-roms
endring
-1 mnd
endring
-1 år
snittpris
2-roms
endring
-1 mnd
endring
-1 år
snittpris
3-roms
endring
-1 mnd
endring
-1 år
september 2015 8 903 2.1 % 0.4 % 11 820 -0.2 % 2.4 % 14 863 -0.1 % 1.0 %
oktober 2015 8 915 0.1 % 4.7 % 11 512 -2.6 % 0.8 % 15 250 2.6 % 4.4 %
november 2015 8 608 -3.4 % -0.4 % 11 662 1.3 % 1.9 % 14 825 -2.8 % 3.8 %
desember 2015 9 091 5.6 % 0.2 % 11 453 -1.8 % -0.9 % 14 525 -2.0 % 6.1 %
januar 2016 8 989 -1.1 % 5.7 % 11 659 1.8 % 0.9 % 13 688 -5.8 % -4.7 %
februar 2016 8 987 0.0 % 5.0 % 11 937 2.4 % 4.1 % 14 376 5.0 % 0.5 %
mars 2016 8 735 -2.8 % 5.0 % 11 390 -4.6 % -0.8 % 14 353 -0.2 % 1.2 %
april 2016 9 440 8.1 % 4.4 % 11 735 3.0 % 3.4 % 14 382 0.2 % 2.5 %
mai 2016 8 572 -9.2 % -0.8 % 11 570 -1.4 % 1.3 % 14 509 0.9 % -1.2 %
juni 2016 9 186 7.2 % 6.7 % 11 860 2.5 % 0.1 % 14 731 1.5 % 2.1 %
juli 2016 8 715 -5.1 % -1.3 % 11 946 0.7 % 2.6 % 14 567 -1.1 % 0.8 %
august 2016 9 326 7.0 % 6.9 % 12 187 2.0 % 2.9 % 15 166 4.1 % 2.0 %
september 2016 9 170 -1.7 % 3.0 % 11 996 -1.6 % 1.5 % 15 659 3.3 % 5.4 %
*= datagrunnlaget inneholder færre enn 5 saker, "Endring -1 mnd"=leieprisen sammenlignet en måned tilbake, "Endring -1 år"=leieprisen sammenlignet ett år tilbake

Om statistikken

Dette er snittpriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietager gjennom
Utleiemegleren. Kontraktene er inngått
på kommersielle vilkår i markedet.

Utleiemegleren er størst i Norge på utleie av private boliger. (I perioder hvor vi har inngått få kontrakter, er antall kontrakter spesifisert i kommentarfeltet. Antall
kontrakter er kun ment som informasjon og skal ikke publiseres).

Spørsmål

Spørsmål om utarbeidelse av selve
statistikken rettes til administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Vibecke_Lyse_Augdal
Vibecke Lyse Augdal
Adm. dir.
Tlf.: 02437
e-post: Send e-post