Utleiemegleren

Utleiemegleren utfører i tillegg til boligutleie, den økonomiske og juridiske forvaltningen av et leieforhold, formidler vaktmester- og håndverkstjenester og har egne eiendomsadvokater som yter juridisk bistand ved tvister.

Forvaltning

Utleiemegleren startet sin virksomhet i 1995, og har siden den tid formidlet og forvaltet nærmere 150 000 leieforhold. Vi tar jobben med å inndrive leien og håndterer tvister i leieforholdet. Oppstår det skade eller vedlikeholdsbehov, har vi samarbeidspartnere som raskt og effektivt setter utleieboligen tilbake i god stand. Utleiemegleren har ansatt sine egne eiendomsadvokater med høy kompetanse på boligutleie, som kan bistå utleierne ved behov.

Som forvaltningskunde hos Utleiemegleren, får du også vår unike utleieforsikring hos IF, som dekker ubetalt leie og skader på utleieboligen som er leietakers ansvar. Forsikringen dekker også egne advokatutgifter opp til kr. 30.000,-.

Selskapet har over 200 ansatte med bred kompetanse på alle områder innenfor boligutleie. Disse fordeler seg på 18 meglerkontorer og en sentral forvaltningsavdeling i Oslo.

Vi går på jobb hver dag, for å bidra til: «Trygg og enkel utleie- enten du eier eller leier.

Postboks 203 Bogstadveien

0323 OSLO

Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00