Etter Utleiemeglerens stengetid kan Recover AS kontaktes direkte mellom kl. 17.00 – 09.00 og hele døgnet i helger og helligdager.

Dette ved behov for utrykning for å unngå akutt skade eller økonomisk tap, som eks. vannskade eller brannskade.

Ring vårt hovednummer 22 59 22 70 og du får valget om du vil kobles til vår samarbeidspartner Recover AS.

Vi gjør oppmerksom på at du som leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av akutt skade.

Hvis du som leier ikke er ansvarlig for skaden, kan du kreve erstattet dine forsvarlige utgifter ved tiltaket.

.