Etter Utleiemeglerens stengetid kan Recover Nordic kontaktes direkte mellom kl. 17.00 - 09.00 og hele døgnet i helger og helligdager. Dette ved behov for uttrykning for å unngå akutt skade eller økonomisk tap.

Ring vårt hovednummer 22 59 22 70 og du får valget om du vil kobles videre til vår samarbeidspartner Recover Nordic.

Leietaker plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleier som følge av akutt skade. Hvis du som leier ikke er ansvarlig for skaden, kan du kreve erstattet dine forsvarlige utgifter ved tiltaket.