Utleiemegleren

Vi gjør det enklere å være utleier

Utleiemegleren har siden 1995 vært markedsledende innen utleie og forvaltning av boliger, og har i dag over 17 000 aktive leieforhold. Vi hjelper deg som allerede har et leieforhold, en tom bolig, eller flere boliger du ønsker å leie ut. Fyll ut informasjonen nedenfor, og bli kontaktet av vårt nærmeste kontor.

Ta kontakt for utleie av din bolig / Get in touch for renting out your home

Takk for at du melder interesse. Vi tar kontakt så snart som mulig

Ta kontakt for utleie av din bolig

Effektiv utleie

Vi kjenner markedet og setter riktig leiepris. Vi ordner alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket, og boligens tilstand blir grundig dokumentert ved inn- og utflytting.

Vi følger opp

Våre meglere og forvaltere følger opp leiekontrakten så lenge den varer. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i leieforholdet, alt fra eventuelle naboklager til oppussing og reparasjoner. Vi har kompetansen til å løse alle problemer som måtte oppstå.

Trygghet

Alle våre kunder får husleien innbetalt på sin konto til avtalt tid, selv om leietaker ikke betaler. I tillegg gir If Utleieforsikring ekstra trygghet for våre forvaltningskunder.

If Utleieforsikring dekker tapt husleie, skader på boligen og juridisk bistand. Dersom et uhell skjer, sørger forsikringen for at du ikke lider et økonomisk tap. Det forutsettes at utleieavtalen er formidlet av Utleiemegleren og at tegningsvilkårene er fulgt.

Alt om utleie

Det er lett å tenke at det mest lønnsomme er å leie ut selv, og at et leieforhold løper problemfritt. Flere og flere oppdager at dette ikke er tilfelle. Hva gjør du hvis leietaker ikke betaler? Hvordan håndteres naboklager? Hvordan kan leieforholdet avsluttes?

Hvis du har leid ut en bolig på egen hånd, og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått, kan Utleiemegleren hjelpe deg. Mange av våre utleiere har startet sitt kundeforhold på denne måten.

Alt om utleieforhold

Nedenfor finner du informasjon om kontrakter, rettigheter, regler m.m. angående ditt utleierforhold.