1. Utleie av bolig og forvaltning av leieforholdet.

De aller fleste av våre kunder ønsker at vi skal leie ut boligen og følge opp leieforholdet så lenge det varer. Vi ordner alt det praktiske med foto, annonser, visninger, leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket, boligen blir kontrollert ved inn og utflytting. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i det løpende leieforholdet og våre kunder får husleien på sin konto til avtalt tid.

Etablering av leieforholdet 62,5 % av en månedsleie.
Visning kr. 900 pr. stk.
Markedspakke kr. 2 810,-
Forvaltning av det løpende leieforholdet 10 % av månedlig husleie

If-utleieforsikring, kostnader for opprettelse av depositum og protokollføring ved inn og utflytting av leietaker er inkludert.

Utleiemegleren tilbyr makspris på etableringer ved utleie av bolig i det øvrige prissegment. Kontakt megler for å høre mer om vår makspris og hvilke prismodeller vi kan tilby deg og din utleiebolig.


Alle ovennevnte kostander trekkes fra den løpende husleien. Man belastes derfor ikke honorar til Utleiemegleren før boligen er leid ut.

Dersom boligen skal leies ut på nytt etter utløp av leieavtalen til den samme leietakeren, påløper følgende kostnader:

Etablering av leieforhold kr. 2 500,-
Tilretteleggingshonorar kr. 625,-

 

2. Utleie av bolig uten forvaltning av leieforholdet

Noen kunder ønsker å følge opp leieforholdet selv. Vi ordner da alt det praktiske med foto, annonser, visninger, leiekontrakt, og alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket.

Dokumentasjon av boligen ved innflytting, etablering av sikkerhet og IF-Utleieforsikring er ikke en del av dette produktet.

Etablering av leieforholdet 125 % av en månedsleie
Visning kr. 900 pr. stk
Markedspakke kr. 2 490,-

Alle ovennevnte kostander faktureres når boligen er leid ut.


3. Overtakelse av et løpende leieforhold

Har du leid ut en bolig på egen hånd, og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått, kan Utleiemegleren hjelpe deg. Mange av våre utleiere har startet sitt kundeforhold på denne måten.

Vi løser de fleste problemer som er oppstått, og i mange tilfeller kan det være kostnadsfritt at Utleiemegleren overtar forvaltningen av leieforholdet.

Ordinær forvaltning av det løpende leieforholdet koster 10 % av månedlig husleie.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

 

4. Proffmarkedet

Utleiemegleren Pro tilbyr tjenester til deg som leier ut mange utleieboliger i østlandsområdet. Vi sørger for at du slipper å bruke tid på din utleie til en meget konkurransedyktig pris. Hos oss får du en kontaktperson og en enkel og oversiktlig rapport i måneden med oversikt over alle inntekter og utgifter. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre sammen for å bedre din hverdag som eiendomsbesitter.

 

Timespris

Som et alternativ til ovennevnte fastpriser på etablering av leieforhold kan våre kunder også velge å kjøpe våre tjenester til en timespris på kr 1 375,-. Et gjennomsnittlig timesforbruk på et standard utleieoppdrag estimeres til ca. 20 timer.

Veiledende prisliste for Utleiemegleren AS pr 15.9.2019.

Alle priser er inklusive MVA.