Utleiemegleren

Avtale om befaring

Vi takker for avtale om befaring!

Nedenfor følger informasjon som vi setter stor pris på om du har satt deg inn i før vi kommer på avtalt befaring.

Vår plan for befaringen:

 • Megler og utleier møtes ved boligen til avtalt tid.
 • Megler vil kort presentere seg selv og Utleiemegleren.
 • Utleier viser frem boligen som skal leies ut. (Det er viktig at megler får kjennskap til alle rom, boder, garasjer etc.)
 • Alle relevante dokumenter som har betydning for leieforholdet må fremlegges. - Alle relevante opplysninger om boligen må gis.
 • Megler vil gå igjennom oppdrags og forvaltningsavtale med utleier.
 • Dersom boligen er klar for fotografering vil megler normalt bestille profesjonell fotograf.
 • Sammen blir megler og utleier enige om den videre fremdriften av utleieprosessen.


Vi setter pris på om du har mest mulig av følgende klart når vi kommer:

 • Gårds/bruksnr, og evt seksjonsnummer på boligen.
 • Dersom det er en borettslagsleilighet trenger vi andelsnr samt navn/tlf til styreleder, samt samtykke fra borettslaget om at utleie er tillatt.
 • Tidligere takst dersom det finnes, evt annen dokumentasjon som angir boligens areal.


Videre er det fint hvis du som utleier har tenkt litt gjennom følgende:

 • Hvor lang leieperiode ser du for deg?
 • Er det ønskelig å leie ut boligen møblert eller umøblert?


Det er obligatorisk med energiattest for alle boliger som skal leies ut.
Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi ser frem til befaringen, dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med din megler.