Utleiemegleren har ca. 180 medarbeidere og er markedslederen innen boligutleie og forvaltning.
Vi har som målsetting at du som kunde skal føle deg trygg og ha en solid støttespiller under hele leieforholdet.
Våre kunder er privatpersoner og selskaper som har en eller flere boliger for utleie.

Våre 14 meglerkontorer er eiendomsmeglingsforetak med bevilling fra Finanstilsynet.

Meglerkontorene er lokalisert i Oslo på Majorstuen, Frogner, Nydalen,  Grønland og Sinsen, samt i Asker og Bærum, Lillestrøm, Jessheim, Drammen, Moss, Sandefjord, Stavanger, Bergen og Trondheim.

I tillegg tilbyr Utleiemegleren PRO spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere i Østlandsområdet.

Utleiemegleren setter riktig leiepris, annonserer, holder visninger, kreditt – og referansesjekker leietaker, oppretter depositum, inngår leiekontrakt, dokumenterer boligens tilstand ved inn- og utflytting og følger opp alt som skjer underveis i leieforholdet.

Alle henvendelser fra leietaker går til oss, og skulle det oppstå problemer i leieperioden håndterer vi det også.

Utleiemegleren Forvaltning utfører den økonomisk forvaltningen av leieforholdet for alle meglerkontorene. De har også egen driftsavdeling som formidler vaktmester- og håndverkertjenester samt en juridisk avdeling som hjelper deg med de tvister som måtte oppstå. Utleiemegleren sørger for at husleien er på din konto til avtalt tid, selv om leietaker er forsinket med sin betaling. Ved forsinket betaling, eller annet mislighold av leiekontrakten, er det vi som iverksetter nødvendige tiltak.

Vi formidler IF utleieforsikring. Denne forsikringen dekker tapt husleie, skader på boligen og juridisk bistand.

Det betyr at dersom et uhell skjer, så sørger forsikringen for at du ikke lider et økonomisk tap. Les mer om vilkår og betingelser.

Kontakt en av våre dyktige medarbeidere om du skal leie ut, trenger hjelp i et løpende leieforhold, eller ønsker å leie en bolig.