Utleiemegleren

Krav til utleiebolig

Hva må jeg tenke på hvis jeg skal leie ut eller investere i en utleiebolig?

Det finnes en rekke krav for å få godkjent en bolig som utleieenhet. Reglene kan også variere i forhold til type bolig som leies ut, og dette kan være komplisert å sette seg inn i. Dersom boligen ikke oppfyller kravene, kan man i verste fall havne i en kinkig situasjon hos bygningsmyndighetene. Under gir vi deg de viktigste kravene for utleie og hva som betegnes som en godkjent utleiebolig.

- Før man leier ut en bolig bør man sette seg grundig inn i reglene for hva som gjelder for lovlig utleie. Kravene kan være vanskelig å forstå, og dessverre er det slik at hvis man ikke følger reglene, risikerer man å leie ut ulovlig, sier Tor Q Aaserød, Juridisk Direktør i Utleiemegleren.

Tor Q. Aaserød Tor Q. Aaserød er juridisk direktør i Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Først og fremst må boligen være regulert for boligformål, og denmå være godkjent til varig opphold. Dette er spesielt viktig å sjekke for kjellerleiligheter- og hybler, hvis det for eksempel er foretatt en bruksendring av rom i boligen. Du bør derfor be om å få innsyn i byggemeldte tegninger hos Plan- og bygningsetaten for å sikre at alt av arbeid som er foretatt i boligen er byggemeldt og godkjent og bruken av rommene er lovlig. Dette tipset vil gjelde for alle typer boliger.

Utleiemegleren kan avdekke hvorvidt du har en bolig som tilfredsstiller kravene til utleie, likevel bør utleier alltid sjekke dette i forkant. Vi har også mulighet til å gi råd og veiledning i forhold til din utleiebolig, eller et potensielt investeringsobjekt. Dette er de viktigste kravene for utleie av bolig:

Regulering av utleiebolig

Boligen som skal må leies ut må være regulert til Boligformål. Hvis du er usikker på om det er regulert for boligformål kan dette kan sjekkes via Plan- og bygningsetaten i din kommune.

Opplysningsplikt ovenfor leietaker

Opplysningsplikt: Opplysninger om boligen må være korrekte, slik som slitasje, elde, mangler, sopp, råte etc. Utleier plikter å gi leietaker opplysninger som utleier er kjent med og som er av betydning for leieboeren.

Les mer om opplysningsplikten her.

Byggemeldte tegninger på utleiebolig

Har du kjøpt en brukt bolig bør du sjekke byggemeldte tegninger i boligen din hos Plan- og bygningsetaten. Arbeider som er utført, men som ikke er byggemeldte og godkjente av Plan- og bygningsetaten, kan medføre ulovlig utleie, som igjen kan medføre krav fra kommunen om utbedring.

Bruk av utleiebolig

  • Arealet må være godkjent til varig opphold.
  • Romhøyde, eller takhøyde på folkemunne, skal ikke være lavere enn 2,40 m, men det tillates at deler av rommet har lavere romhøyde, feks i loft eller kjellerleilighet.
  • Vinduer må ha en høyde på minimum 0,60 m og bredde på minst 0,5 m og de må være enkle å åpne.
  • For å oppfylle minstekrav til dagslys, skal vinduene utgjøre minimum 10 prosent av gulvarealet. Dette gjelder dersom man har noenlunde fritt utsyn. Står det bygninger, fjell eller liknende i veien, er det krav om større glassflate på vinduene.
  • Boligen må tilfredsstille kravene til brannsikkerhet. Alle brannceller skal ha én utgang som kan brukes som rømningsvei. I tillegg skal minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.
  • Røykvarsler og eget brannslukkingsapparat/brannslange er påbudt. Brannvarslerne skal dekke alle rom i alle etasjer. Ved nybygg skal røykvarslere være seriekoblede og tilknyttet strømnettet.
  • Boligen bør også ha bodplass. I tillegg bør det være garderobeskap i entré og på alle soverom.
  • Baderom er påkrevd i egen boenhet.
  • Det behøver ikke å være lydisolert mellom rommen inne i selve boenheten. Derimot stilles det krav til lydisolering i vegger og etasjeskillere mellom to eller flere boenheter.
  • Det skal være mulighet for parkering. Kommunene har ulike parkeringsnormer så sjekk din kommune.

Trenger du bistand for å leie ut din bolig, eller ønsker hjelp til å vurdere et investeringsobjekt? Ta kontakt med oss.

Ta kontakt for utleie av din bolig / Get in touch for renting out your home

Takk for at du melder interesse. Vi tar kontakt så snart som mulig